Storstrømsbroen


Storstrømsbroen set fra jernbanedæmningen på Masnedø. . Dette var længe Europas længste bro.

Intro

Storstrømsbroen var et resultat af DSB's bestræbelser på at få mere trafik over Østersøen via Gedser-Warnemünde-ruten. Færgefarten fra Masnedø til Falster var en flaskehals, indtil anlægsloven blev vedtaget i 1931...

Storstrømsbroen var et resultat af DSB's bestræbelser på at få mere trafik over Østersøen via Gedser-Warnemünde-ruten. Færgefarten fra Masnedø til Falster var en flaskehals, indtil anlægsloven blev vedtaget i 1931. Storstrømsbroen blev sammen med en ny Masnedsundbro planlagt og bygget fra 1932 til 1937. DSB's broafdeling under professor Anker Engelund stod for projektet. Det danske ingeniørfirma Christiani & Nielsen leverede bropiller og dæmningsarbejde. Af hensyn til handelsbalancen blev det besluttet at lade den engelske stålkoncern Dorman, Long & Comp. levere stålkonstruktionen. ''Broen og beskæftigelsen'' Storstrømsbroen var en gammel drøm for DSB. De ville gerne have en hurtig forbindelse via færgen Gedser-Warnemünde til resten af Europa. I danske industrikredse arbejdede man i 1930'erne aktivt for en såkaldt fugleflugtsforbindelse fra Tyskland op i Skandinavien. I en krisetid kunne et stort brobyggeri skabe mange arbejdspladser. Men der var også flere andre hensyn bag anlægsloven. Jyderne blev kompenseret med en kombineret bro over Oddesund. For at imødekomme det vigtige engelske eksportmarked gav man en engelsk stålkoncern opgaven at levere ståloverbygningen. Trafikministeren undlod heller ikke at appellere til nationalstoltheden. Det ville blive Europas dengang længste bro med 3.211 meter, og Danmark kunne blive europamester i brobygning.