Stormflodsstøtten i Rødby


Stormflodsstøtten i Rødby - oprindelig placering


Stormflodsstøtten - ved Strandvejens udmunding i Nørregade-Nebbelundevej


Stormflodsstøtten - nuværende placering på Strandvej.

Intro

Stormflodsstøtten i Rødby blev rejst den 13. november 1887 til minde om stormflodskatastrofen den 13. november 1872. Placering: Strandvej, Rødby

Stormflodsstøtten i Rødby er rejst til minde om stormflodskatastrofen den 13. november 1872.

Støtten blev rejst 15 år efter, altså den 13. november 1887. Forinden var der blevet nedsat en komite med det formål for øje at skaffe de nødvendige midler til rejsningen. Dette skete ved frivillige bidrag blandt byens borgere, således at der kunne skaffes et granitmonument af en ikke ringe størrelse. Smedemester Hansen skænkede en lille plads til opstillingen tæt uden for Nørregade.

Selve afsløringen af støtten foregik søndag den 13. november 1887 kl. 16 i overværelse af en talrig forsamling. Komiteens formand bød velkommen og holdt en tale, i hvilken han bl.a. overgav monumentet til Byrådet som kommunens ejendom.

Monumentet er udført i Maribo, og indskriften lyder: "Stormflod - 13de November 1872". Stregen angiver, hvor højt vandet stod under stormfloden (3 alen og 9½ tommer).

Placering: Støtten havde sin oprindelige plads ved Strandvejens udmunding i Nørregade-Nebbelundevej, på hjørnet af den grund, som nu tilhører Trælasten. Senere - formentlig midt i 1930erne - blev den flyttet ud i selve krydset (hvor der nu er en lille rundkørsel), og endelig - i august 1984 - blev den på grund af gentagne påkørsler af de omgivende granitsten flyttet til sin nuværende placering på Strandvejen, ud for den daværende Rødby kommunes administrationsbygning. Det skal i øvrigt tilføjes, at trods disse flytninger er vandstandshøjdens angivelse på støtten stadig korrekt.
Endelig skal det også bemærkes, at støttens tre placeringer har været indenfor en diameter af 20-25m.

Kilder:
C.C. Haugner: Rødby Købstad og Fuglse Herreds Søndre del, side 73.
Nakskov Tidende, den 16. november 1887.