Stormflodssøjlen ved Mandø Ebbevej


Stormflodssøjlen ved Mandø Ebbevej. På toppen skuer Fru Ingeborg efter husbonden Okke.


Den ventende Ingeborg.


Ingeborg på toppen af Stormflodssøjlen.

Intro

Ved Mandø Ebbevej står en stormflodssøjle og minder med al tydelighed om Vadehavets andet ansigt. I 1981 gik det galt ikke langt herfra ved det gamle Rejsbydige.

Den nuværende stormflodssøjle er opsat i 2006 af V. Vedsted Landsbyforening. Søjlen er lavet af Kim Jochumsen m. fl. og træskærer Axel Okholm har udskåret ”Fru Ingeborg” der fra toppen af søjlen skuer ud over havet.
På søjlen ses afsat, nedefra og op, flodemål for årene 1923, 1938-2005, 1936-1928, 1991, 1911, 1990, 1976, 1981, 1999, 1825 og 1634.

Sagnet om Fru Ingeborg
”Okholm hedder de 4 gårde, der ligger Nordvest for Vester Vedsted By, ved Bækken og er en lille by for sig. I gamle dage skal her have ligget en Sørøverborg.
Borgherren Okke eller Aage, drog ud paa Vikingetogt, alt imens hans Hustru Fru Ingeborg, ene sad hjemme paa Borgen.
Der gik aar og dag, og forgæves ventede hun sin Husbonds Hjemkomst. Hver aften naar Solen var ved at gaa ned, gik hun ned til Havet, hvor hun længe stod og spejdede ud over bølgen efter Skibet der skulle føre ham hjem. Men forgæves – han vendte aldrig mere tilbage.
Til sidst døde Fru Ingeborg da af længsel og sorg; men Døden bragte hende dog ikke Ro. I maaneklare Nætter når Vestenvinden i blide Drag strøg ind mod Kysten, saas hendes genfærd, indhyldet i hvidt Klædebon, staaende på Brinken nede ved Stranden. Hendes haar flagrende i Vinden, mens hun med haanden skyggende over Øjnene stirrende ud over Bølgen.”

Litteratur
Evald Tang Kristensen: ”Danske Sagn som de har lydt i Folkemunde”. Ny rk. Bd. 4, 1932


I løbet af natten mellem d. 23. og 24. november slog vinden om i sydvest og pressede for alvor vand ind i Vadehavet. Vinden var orkanagtig og vandet trak sig ikke tilbage ved lavvande tirsdag morgen d. 24. Kort før højvande tirsdag eftermiddag brød vandet gennem det gamle Rejsby dige lige syd for V. Vedsted. I løbet af kort tid blev jordmasserne fra diget skyllet ned i digegraven bagved. Men netop som dette var sket drejede vinden om i nordvest og vandet fortrak ned i Tyskebugt.

Så let slap Mandø ikke. Det gamle dårlige havdige fra 1937 og bydiget fra 1887 kunne ikke holde vandet ude. 90 % af øen blev oversvømmet. Beboerne kunne dog i nogenlunde sikkerhed fortrække til Mandø by. Den er anlagt på klitternes østside. Her viste man af erfaring gennem tiderne, at man er sikker mod havets rasen. Indtil bydiget blev bygget i 1887 havde havet jævnligt oversvømmet øen

Litteratur
Pedersen Kai: Det tabte land i vest. B og L forlag, Skærbæk.
Mogens Juhl: Stormflodsminder i Ribe – og nærmeste omegn, By, marsk og geest 12, s. 72-83.