Stormflodssøjlen i Sønderho


Stormflodssøjle i Sønderho, Fanø. Foto: T. Garmer 2010

Intro

Tæt på ”Børsen” står Sønderho´s stormflodssøjle. Herfra er udsigt over Kjeldsand mod Ribe.

Stormfloderne har mange gange været hårde ved Sønderho. De højeste vandstande man
kender til blev registret i 1835 og 1839 – 5.33 over normal nul.
1881 forsvandt klitterne mellem havnen og Sønderho.
Efter stormfloderne 1909 og 1928 blev digerne mod øst og nord anlagt. Kun en ekstraordinær
stor indsats fra Sønderhoningerne i 1981-stormen, hvor digerne blev forhøjet i takt med havets
stigning, reddede byen. Efter 1981 er digerne om byen blevet forhøjet til kote 5.50 og forlænget.

Den nuværende stormflodssøjle er opsat ved Sønderhos havn den 20. maj 1998 af Sønderho Borgerforening og fremstillet af ”Sønderho-mahogni”.

På søjlen ses afsat, nedefra og op, flodemål for årene 1881, 1909, 1928, 1990, 1852, 1981 og 1835-1839.


D. 9. januar 1852 blev Sønderho ramt endnu engang af en stormflod og hele ”sødiget” bygget efter 1845 bliver ødelagt.

Ribe Stiftidende fotæller i 1852 om forholdene i Sønderho:

”Vi har erfaret den sørgelige efterretning, at det for 5-6 år siden på Sønderho opførte kostbare stenværn mod havet er næsten aldeles ødelagt ved sydvestenstormen natten mellem d. 9. og d. 10. ds. Kun 30 af 40 alen af den søndre del er tilbage, ligesom også sandbjerget, der udgjorde det vigtigste værn for byen, er aldeles ødelagt, at den halve del af byen ved næste stormflod er udsat for at blive oversvømmet og husene ødelagt.

Med dette sødiges ødelæggelse har Sønderhos indvånere tabt det sidste håb om at kunne beskytte deres hjem mod havets magt, der hin nat rasede således, at ingen kan mindes mage til.
De har nu kun valget at flytte deres by til højere steder, men dette vil overstige mange og måske de fleste af beboernes kræfter, når staten ikke vil komme dem til hjælp.”

Litteratur
Torben Garmer: www.mitfanoe.dk
Pedersen Kai: Det tabte land i vest. B og L forlag, Skærbæk
Ribe Stifts-Tidende: 1852: 12/1, 13/1 og 20/1
Fanø Ugeavis: 1998, 28/5