Stormflodssøjlen i Nordby


Stormflodssøjlen i Nordby, Fanø. Foto T. Garmer

Intro

På Langelinie, ved færgelejet i Nordby havn står stormflodssøjlen. Den minder de utallige sommergæster på Fanø om, hvor barsk Vadehavet også kan være.

"Vejret var i dagene op til den 24. november 1981 blæsende, og på aftenen den 23. rasede en storm med næsten orkanagtig styrke. Da blev der slået stormflodsalarm.
Højvandet om natten lå ca. 1,50 meter over normalen, og stormen pressede fortsat vand ind i Vesterhavets sydøstre hjørne med det resultat, at lavvandet om morgenen udeblev. I stedet fortsatte vandet med at stige frem mod højvandet ved 14-tiden, og stormen tog til i styrke. Der blev derfor slået katastrofealarm, og beregningerne sagde, at vandet ville stige til mere end 4,50 m over DNN. Kl. 14, da højvandet kulminerede, blæste der en orkan med en styrke på 30 meter i sekundet, og vandet var ved Esbjerg og Fanø steget til 4,50 meter, ved Højer til 4,97 og ved Ribediget til 5,01 meter over dagligt vande."

Uddrag af hvad Fanø Ugeblad efterfølgende skrev torsdag d. 26. november om stormfloden d. 24. november 1981:

”Den højeste vandstand i mands minde under en stormflod indtraf i tirsdags med katastrofale følger for mange i Nordby. Sønderho var en overgang truet. Det nye forhøjede dige holdt på nær nogle få brud, der hurtigt kunne repareres, men vandet slikkede op over digekronen. Højvandet gjorde, at hvor diget endte mod vest trængte vandet bag ind. I hast tilkaldtes, hvad der fandtes af gummigeder på Øen, og der blev lagt en spærring ud. - Sønderho undgik det, der for Nordby blev en katastrofe for mange. Højvande skulle indtræffe kl. 13.18, men allerede ved 10-tiden var vandet over kajkanten og al sejlads med færgerne havde været indstillet fra om morgenen.

Langs hele Langelinie har vandet været inde i husene. Kældre er fyldte, ruder både i døre og vindueshøjde er knuste, selv et så højt punkt som huset, der tilhører Feddersen, det yderste ved indsejlingen, fik vand ind. - »Æ lille Hus« faldt sammen i stormen og værkstedet, ligeledes hos Sv. Aa. Thomsen, blev overskyllet, ligesom de tilstødende huse. Langs hele havnen er ingen gået ram forbi. Krogaardens kælder og marinestue blev oversvømmet. - Vandet kom ind fra oven! »Fanø Fisk« - forretningen på Havnevej er efter ejerens udsagn totalt Ødelagt. Her har der været vand i 1,50 meters højde. Villy Christensens cykelforretning blev oversvømmet, her stod vandet op til midt på udstillingsruderne. Omkringliggende private huse blev fyldt med vand, således Dr. Vestergaards og mange, mange andre. - I hele den Østlige del af byen som sagt op til Vestervejen er der sket enorme skader på inventar, indbo, bygninger og installationer. Fortuna-bageriet blev oversvømmet med vand i 0,5 meters højde. I mejeriet, var der vand overalt i godt en meters højde. Den danske Bank fik bankbogen fyldt med vand, der ikke kunne holdes ude, men kom gennem dørene.
I private beboelser kunne vandet holdes væk fra dørene og sås gennem vinduerne, men det vedvarende pres gjorde, at så kom vandet blot op gennem gulvet. Hele den Østlige del af Rindby, op til Stortoftvejen var oversvømmet, og østsiden af Sønderhovejen et frådende hav. - Hele det »nye« bolig- kvarter syd for Strandvejen og Tømmergården blev oversvømmet og op til 20 cm vand kom ind i husene. Da øen var uden politi, blev der fløjet en betjent til Øen, han havde fået besked på at melde sig i kommandobunkeren på Vestervejen ved Navigationsskolen. - Det gjorde han også, men »bunkeren« var fyldt med vand. - Det var også en del af husene i dette område.

Søfartsskolen var en overgang truet med at drive afsted i stormen, men man klarede skærene og slap nådigt i forhold til de mange familier hvis bolig i dag nærmest er som en ruin. En tur i Hovedgaden, da vandet var på sit højeste måtte foregå i vaders, da vandet i strikningen fra Strandvejen til Tinghustorv, gik fra h.h.v. knæhøjde til midt på livet. Højvandsmærket på Sparekassens mur fra 3.12.1909 blev overskyllet med 37 cm, og vandet var en overgang på vej ind ad hoveddøren. I området var en olietank blevet fyldt op med vand, og udstrømmende olie blandede sig med alskens affald. - En lille flod på 10 cm's højde flød på Villemoesvej. Det var vand fra Mellemgaden der strømmede ud i Suensonsvej, der ligeledes var en lille flod, der fik tilført vand fra Skolesti og området omkring rådhuset, der ligeledes var omgivet af vand. Kulturhuset lå som en Ø i søen.

En ubeskrivelig rædsel, der spændte fra panisk løben omkring, for at følge med vandets indtrængen og redning af ejendele, til håbløs opgivelse, hvor TV, fryser ja bohave i det hele taget flød rundt i stuerne. - På en gård i Rindby, hvor vandet til sidst i springvand stod op gennem gulvet opgav man og tog et par flasker rødvin med op på høloftet ingen steder kunne man komme, og der kunne intet mere gøres.”

Litteratur
Torben Garmer: www.mitfanoe.dk
Pedersen Kai: Det tabte land i vest. B og L forlag, Skærbæk.
Fanø Ugeblad: 18. juli, 1969.
Fanø Ugeblad: 26. oktober, 1981.


Se Kystdirektoratets smalfilm om Novemberstormen ved Vestkysten 1981


Ved havnen i Nordby, på hjørnet af Havnevej og Langelinie, står en stormflodssøjle, herpå sidder mærker, der viser, hvor højt vandet har stået ved 5 af de værste stormfloder, der er set på Fanø.

Den nuværende stormflodssøjle er opsat på initiativ af ”Fannikerdagen” i 1969.
Pælen er udført af bådebygger Karl Kristian Sørensen. Den efterligner en af de gamle fortøjningspæle ved "æ Sønderbrovtf".

På søjlen ses afsat, nedefra og op, flodemål for årene 1976, 1968, 1909, 1928 og 1981.