Stormflodssøjlen i Havneby


Stormflodssøjlen i Havneby, Rømø. Foto: 2010


Stormflodssøjlen i Havneby, Rømø. På toppen er udskåret en rejekutter. Foto: 2010

Intro

På Havnepladsen i Havneby står Rømøs eneste stormflodssøjle.

Den nuværende stormflodssøjle er opsat 11. august 1991. Søjlen er skænket af Foreningen "Venner af Rømøs Natur". Det er tale om en uforgængelig tømmerpæl, som er skænket af Havnevæsenet. På toppen er den udsmykket med en rejekutter, som er skåret af træskærer Svend Kræfting fra Højer.

På søjlen ses afsat, nedefra og op, flodemål for årene 27.2.1990, 26.1.1990, 3.12.1999, 21.1.1976, 3.2.1825, 3.1.1976, 24.11.1981.


3. januar 1976 blæste en usædvanlig kraftig vind fra vestnordvest, og vandet steg i løbet af nogle få
timer. Landmændene havde ikke fået alle deres dyr hjem, så de måtte ud og hente dem. På en lille
bakke stod to heste helt omringet af vand, men ved fælles hjælp fik man dem hentet ind. Hestene
måtte overnatte i smedens garage. En mand blev fanget på dæmningen, da hans bil gik i stykker. Da han steg ud af bilen, blæste det så hårdt at han trillede om kuld. Til alt held blev han reddet af folkene, der kørte rundt for at besigtige dæmningen i det hårde vejr.

Da stormen havde lagt sig kunne skaderne gøres op. Rømødæmningen var blevet undermineret
langs næsten hele nordsiden, og i flere måneder efter kunne den kun benyttes med forsigtighed. I Havneby, hvor stormflodssøjlen står, stod havnen under vand, kutterne havde revet sig løs, og 13 fiskekuttere strandede eller gik til bunds. En tysk rejekutter på ca. 70 tons blev løftet op af
flodbølgen og sat oven på Kommandørkajen, som ellers i henhold skiltning ikke må benyttes af
maskiner eller køretøjer over 1 ton!

Litteratur
Pedersen Kai: Det tabte land i vest. B og L forlag, Skærbæk.