Stormflodssøjle ved Ålegrøften i Alslev.


Intro

I 2003 opsatte Alslev Sogns Borgerforeningen en stormflodssøjle ved Ålegrøften - mellem Vibækvej og Kirkegade. Søjlen er placeret på Borgerforeningens "blå vandrerute" 1500 meter NV for Alslev centrum. Toppen af søjlen er 6,10 over DVR DNN som var højden på den store stormflod i 1634.

''Publiceret''