Stormarkskolen


Stormarkskolen fra Løjtoftevej


Stormarkskolen, elever i skolegården

Intro

Stormarksskolen hed tidligere Løjtoftevej Skole og afløste Abildtorpe Skole - skolen er i de senere år blevet udvidet meget..

Omkring 1915 blev der i Nakskov Kommune vedtaget en stor skoleplan, der bl.a. gik ud på at man skulle have en billig administration, derfor blevet det besluttet at alle skoler skulle være ens, "så den fattiges og den riges barn kommer til at sidde ved siden af hinanden".

Skolen på Løjtoftevej var afslutningen af den store skoleplan og søndag d. 23. aug. 1925 blev skolebygningerne afleveret til skolevæsenet.

Skolens første rektor hed Poulsen, og af den første skoleprotokol fra 1925 kan man se, at der var 6 lærere og 264 elever på 4 klassetrin.
Der var et ret stort areal til skolen, og en del af det var indrettet til skolehaver, hvor drengene dyrkede grøntsager på nogle små lodder.

Omkring 1932 blev gymnastiksalen opført, og i 1937 blev skoleårets begyndelse flyttet hen til 1. april, i stedet for efter sommerferien. Under 2. verdenskrig boede der flygtninge på skolen.
Fra 1948 til 1964 var der indrettet fritidshjem på skolen - børnene blev beskæftiget med bl.a. lektielæsning, spil og sport. Fritidshjemmet var gratis, men blev nedlagt p.g.a. vigende tilgang af elever.

I 1962 blev skolen udvidet og skolen fik nu også 5. klasser. I 1973/74 blev skolens bibliotek kraftigt udvidet og man tilkøbte den gamle "tyskerbarak" på den anden side af Fastingsalle. Samtidig blev der indrettet børnehaveklasser i den gamle røde bygning "dukkehuset".

I 1977 blev den gamle forfaldne gymnastiksal isoleret og renoveret, og i 1979 fik skolen fjernvarme. Skolen fik også indrettet et elevopholdslokale i kælderen.

I 1981 blev der afholdt 80 års jubilæum (man tog udgangspunkt i Abildtorpe skoles indvielse i 1901 (se Abildtorpe skole) og der blev udarbejdet et jubilæumsskrift som kan ses på lokalarkivet i Nakskov.
I 1996 blev den tidligere brugs på Løjtoftevej købt og der blev indrettet SFO. Samtidig blev Fastings Álle lukket. SFO'en Troldhøjen er senere bygget om og udvidet og i 2010 blev den bygget sammen med selve skolen og den gamle gymnastiksal blev revet ned.


Ved indvielsen søndag d. 23. aug. 1925, påpegede borgmester Bresemann, at der ikke var ofret mere på bygningerne end højest nødvendigt, så man håbede, børnene ville respektere bygningerne, som et fælles eje.

På grunden var der nogle år i forvejen blevet plantet nogle frugttræer, og på indvielsensdagen var træerne fulde af frugt og borgmesteren kunne tænke sig, at frugten blev fordelt blandt børnene.

I stueetagen var der 4 klasseværelser, med 30-35 enmandsborde og i den store hall var der nummererede skabe, hvor eleverne kunne hænge deres overtøj.

På 1. sal var der 3 klasseværelser, hvoraf det ene var forsynet med lange borde, beregnet til håndgerning og husflid. Der var desuden kontor og lærerværelse.

Man havde sparet, og ikke opført en gymnastiksal. Man mente at eleverne kunne gå de 1,3 km frem og tilbage til den gamle Abildtorpe skole, hvor der var en gymnastiksal.