Stormarkskirken i Nakskov


Stormarkskirken


Viceskoleinspektør Victor Cornelins nedlægger grundstensdokumentet.


Stormarkskirken

Intro

Stormarkskirken er bygget i 1962. Den er den anden af Nakskovs 2 sognekirker.

I 1962 fik Nakskov en ny kirke. Det var Stormarkskirken, som var opført i byens østlige del. Her var der langt til Sankt Nikolaj kirke i centrum. Det var derfor naturligt at ønske en kirke på stedet. En kirkekomite havde arbejdet i 14 år på at få rejst kirken.

Efter en lang og møjsommelig indsamling af penge og optagelse af lån, var der til sidst midler nok til at bygge en ny kirke. Grundstenen blev nedlagt søndag den 18. juni 1961. Der blev først afholdt en festgudstjeneste i Skt. Nikolaj kirke. Her prædikede biskop Høgsbro. Efterfølgende blev grundstene nedlagt af Biskop Høgsbro, borgmester Marius Nielsen og viceskoleinspektør Victor Cornelins. Grundstensdokumentet var først blevet oplæst af sekretæren og derefter indmuret.
FDF's orkester spillede til begivenheden, og byggepladsen var flagsmykket.

Kirken var klar til indvielse 1. søndag i advendt 1962.

Læs mere om kirken her