Storken i Ribe


Gammelt postkort fra Ribe


Storkene på reden i Ribe. Fotograf: Ulla Mikkelsen


Stork lander på tagryk i Ribe. Fotograf: Ulla Mikkelsen


Storken over Ribe. Fotograf: Ulla Mikkelsen


Turistplakat fra Ribe

Intro

Storkereden ved Ribe Domkirke er et af byens vartegn. Storken har trange kår i Danmark, men i 2004 kunne Ribe Storkelaug fejre de første unger i mange år. Hele verden fulgte via internettet med i storkefamiliens liv - og ungerne fik navnene Gorm og Thyra.

Storkereden på det gamle rådhus

På toppen af det gamle rådhus overfor domkirken i Ribe knejser en storkerede. Den er altid klar til indflytning, hvis der skulle komme et storkepar forbi, som gerne vil bosætte sig i Ribe. Storkereden har haft flere forskellige beboere, og de har ikke kunnet klage over lejemålet. Ribe Storkelaug har nemlig gjort det til deres fornemste opgave at gøre alt for at få storkene til at vende tilbage - år efter år.

Den hvide stork

Den storkeart, der gæster Ribe, er let at kende med sin hvide og sorte fjerdragt, sine lange røde ben og sit lange røde næb. I Danmark er storken sjælden, selv om der har været en lille fremgang i de seneste år. Storken er mest udbredt i Øst- og Sydeuropa, men i det nordlige Europa findes få storkebestande.

Den hvide stork er en trækfugl, som overvintrer i det sydlige Afrika. Menuen er varieret, alt efter hvad der er til at få: Orme, slanger, gnavere, insekter, snegle, fugleunger og padder. Storken har lettest ved at finde sit bytte i våde engområder med høslæt, dvs. hyppig slåning af hø og græs.

Storkebestanden i Danmark

I 1800-tallet var den hvide stork en almindelig fugl med 10.000 par i Danmark. Siden er det gået stærkt tilbage, fordi intensiv landbrugsdrift og regulering af vandløb har ødelagt storkens naturlige ynglesteder. Der har været fare for, at storken helt ville forsvinde fra Danmark.

I 2000 regnede man med, at man havde set det sidste par med storkeunger i landet. Bortset fra nogle få enlige storke så det ud til, at storkens tid var forbi. Men i 2004 ynglede hele tre par igen i Danmark. Miljø- og planlægningsmyndigheder gør nu sammen med frivillige en aktiv indsats for at forbedre storkens levevilkår.

Ribe Storkelaug

I Ribe har storken sin helt egen historie – og sit helt eget laug. Ribe Storkelaug har som målsætning at fremme interessen for storke i Ribe. Laugets arbejde består bl.a. i at sørge for et passende antal storkereder i Ribe, samt på andre måder at forbedre storkens levevilkår.

Ribe har tidligere været hjemsted for mange storkepar, men i det 20. århundrede er det gået stærkt tilbage. Det var derfor en stor begivenhed, da der kom storkeunger i reden i Ribe i 2004.

For at give ungerne optimale livsbetingelser, tog storkevennerne i Ribe straks affære. Storken finder helst føde i engområder med lavt græs, og derfor sørgede storkelauget i samarbejde med kommunen og amtet for at slå engene ved Ribe Østerå med en uges mellemrum, så storken fik større chancer for at finde føde, mens ungerne lå i reden.

Storkelauget arrangerede også en konkurrence om at navngive de to overlevende storkeunger. Med henvisning til det danske sagn-kongepar, som er begravet i Jelling, blev ungerne kaldt Gorm og Thyra.