Storegade (Tønder)


Thaysen-bygning fra 1930erne i Tønder. Foto: Henrik J. Møller


Hus i nygotisk stil i Storegade i Tønder. Foto: Henrik J. Møller


Hus i nyrenæssance stil i Storegade i Tønder. Foto: Henrik J. Møller


Sotregade i Tønder. Foto: Henrik J. Møller

Intro

Storegade i Tønder er byens gågade og hovedstrøg. Også her ligger mange interessante huse.

Storegade har alle dage været Tønders hovedstrøg. Gaden blev asfalteret i 1934-35, men senere lagt om med brosten o.1990. Gaden rummer flere interessante huse.

Storegade 12 blev opført i 1893 og indrettet som manufakturhandel. Bygningen fremstår i udpræget nygotisk historistisk bygningsstil. Nu tobakshandel m.m.

Storegade 24 var fra 1921 hjemsted for avisen Vestslesvigsk Tidende, der fra grundlagt i 1856 i Møgeltønder og fra 1885 gik sammen med Flensborg Avis. I mange år var P. Skovrøy avisens meget kendte redaktør. Avisen lukkede i 1961.

Storegade 26 blev opført i 1924, af arkitekt Lauritz Thaysen. Huset er et meget fint eksempel på et hus i historisk stil fra 1920erne. Over indgangsdøren til privatboligen findes en mindeplade til minde om Hans Adolph Brorson, der var præst i Tønder i årene 1729-37. Her står: ”Paa dette sted boede Hans Adolf Brorson, da han 1732 skrev sine Julesalmer”.

Litteratur:
W. Christiansen & I. Haase: Nystaden, Tønder 1986
V. Møballe & I. Haase: Billeder fra det gamle Tønder
Peter Kr. Iversen: Vestslesvigs Tidende. Blade af et blads historie, år?
Fredningsstyrelsen & Tønder Kommune: Bevaringsværdige huse i Tønder, Tønder 1980

Kulturarvsstyrelsen - Kulturarvsatlas - Tønder - den middelalderlige bykerne