Storebæltsbroen


Storebælt ved solopgang.


Fra færgedagene omkring 1960.

Intro

Storebælt er det store farvand, der skiller og – med broen – samler Danmark.

Borgene Nyborg og Tårnborg ved Korsør blev anlagt på strategisk vigtige steder. Nyborg blev rigets samlingspunkt takket være byens centrale placering i riget

I mange tusinde år blev riget samlet af vandet. Den vigtigste transportvej foregik via både og skibe, op ad åer, over sund og bælt samt over havene. Vejene bestod af opkørte spor, hvor oksekærrer og hestevogne stod for trafikken. Siden blev vejene forbedret med sten og grus, samt broer over de større åer og vandløb. Men til langt op i 1800-tallet foregik næsten al fjerntransport med skib. Det gjaldt også trafikken over Storebælt.


I 1847 åbnede den første jernbane i kongeriget Danmark. Det skete på strækningen København-Roskilde. I løbet af 1800-tallets sidste halvdel blev landet langsomt dækket af togspor. Det foranledigede øget trafik over bælterne. I 1872 åbnede derfor den første jernbanefærge over Lillebælt, og i 1883 kom så jernbanefærgerne over Storebælt, fra Korsør til Nyborg.


Allerede i 1858 kom det første forslag om etablering af en tunnel under både Lillebælt og Storebælt. Der skulle dog gå mange år før færgerne kunne opgives helt. Broen over Lillebælt åbnede i 1935 (fulgt af den nye Lillebæltsbro i 1970). Trafikken over Storebælt foregik dog fortsat med jernbanefærgerne og efterhånden også bilfærgerne. Først i 1980erne enedes de danske politikere om at iværksætte det store projekt. Løsningen blev en kombination af to broer og en tunnel, forbundet med øen Sprogø som midtpunkt. Byggeriet, der blev fulgt tæt af den danske befolkning, fandt sted i årene 1988-1998.


Østbroen er en 6790 meter lang højbro, hvor bilerne i dag suser over Storebælt på få minutter. Vejbanen bæres af de to 3 km lange kabler, 19 bropiller og 2 ankerblokke. Vestbroen, der er 6611 meter lang, er en kombineret jernbane- og vejbro. Endelig er der tunnelen, der er over 8 km lang og består af to adskilte tunnelrør til togtrafikken. Det var ikke mindst arbejdet med den lange tunnel, der vakte danskernes interesse. Fire specialfremstillede boremasiner, en i hver retning i hvert tunnelrør, borede gennem bæltets bund og mødtes midtvejs.

Jernbanen over Storebælt indviedes i 1997, mens motorvejen åbnede året efter. Dagsrekorden for antal bilister blev foreløbig sat den 24. juli 2004, hvor 38.562 bilister passerede over bæltet.

Storebælt er mere end nogensinde blevet bindeleddet mellem landsdelene. I Nyborg fornemmes broens nærhed, hvor man fra byens strande har en god udsigt over vestbroens lange forløb, der strækker sig ud til den lille ø Sprogø. I det fjerne anes højbroen som stolte kurver i horisonten.