Store Ubberud


Ubberud Brugsforening, Middelfartvej 591. Billedet tilhører Ubberud Lokalarkiv


Ubberud Mejeri, Middelfartvej. Billedet tilhører Ubberud Lokalarkiv


Luftfotografi, Ubberud med skolen. Efter 1935. Billedet tilhører Ubberud Lokalarkiv


Postkort. Skolebørn og lærer Andersen ved Ubberud Skole. I baggrunden kirken. Billedet tilhører Ubberud Lokalarkiv


Postkort. Parti fra Ubberud. Tilhører Ubberud Lokalhistoriske Arkiv


Ubberudgård. Lidt af gadekæret i forgrunden. Tilhører Ubberud Lokalhistoriske Arkiv

Intro

Store Ubberud er nævnt første gang 1355 i formen Vbberuthæ. Forleddet er afledt af mandsnavnet Ubbi. Efterleddet er ’-rud’, der betyder skovrydning.