Store Heddinge kirke


Store Heddinge kirke set fra Kirketorvet


Østfløjen med hængepilen, er nu fældet

Intro

Store Heddinge kirke er også kaldt Sankt Katharina Kirke. Den er den største af de stevnske kirker. Opført 1157 - 1242.

Beskrivelse

Denne enestående købstadskirke er opført i limsten fra Stevns klint omkring år 1200 med ottekantet skib og rektangulært kor. Sandsynligvis med kongen som bygherre.


Senere er der bygget tårn og våbenhus mod syd. Efter et lynnedslag i 1670erne blev ottekanten totalrenoveret.


En gennemgribende restaurering i 1853 gav kirken dens nuværende skikkelse, og interiøret er helt præget af denne restaurering.