Store Elmue Skole


Store Elmue Skole i Roholte, 1950


Elmue Skole. I venstre side ses lærer Jørgen Caspersen, hans kone Marie Caspersen og datteren Thora, 1903


Skolebillede fra Store Elmue Skole 1905.


Timeplan for Elmue hovedskole 1901 for 3. og 4. klasse

Intro

Store Elmue Skole blev opført i 1876 af tømrermester J.FR. Sørensen. Skolen blev indviet til brug den 8. okt. samme år.

Ifølge skolekommisionens skrivelse sept. 1876 til Roholte sogneråd beskikkedes Niels Borregaard
Christensen til lærer ved Elmue Skole og kirkesanger ved Roholte Kirke.
Efter en videruddannelse i sang og musik blev han kaldet til lærer og kantor i Helsingør i 1887.

Jørgen Caspersen. I 1888 udstedte skolekommisionen kaldsbrev til Jørgen Caspersen som lærer ved Elmue Skole og kirkesanger ved Roholte Kirke. Caspersen var uddannet ved Skaarup Seminarium med hovedkarakteren "Meget Duelig". Derefter modtog han uddannelse i det engelske sprog.


I 1907 blev Roholte ny skole bygget som centralskole for alle sognets børn fra ca. 10 års alderen til udskrivningen. Det betød nedlæggelse af Elmue Hovedskole. Jørgen Caspersen blev da ansat som førstelærer ved Roholte Skole.


Eleverne blev overført til hovedskolen som ca. 9½ årige. Derefter oprykkedes de til 3. klasse. I 3. kl. gik de 2½ år til de var 12 år. Efter 2 år 4. klasse blev eleverne udskrevet som 14 årige. Oprykningen foregik i april og oktober.

Efter timeplanen for 1901 gik eleverne i 3. klasse i skole om tirsdagen, torsdagen og lørdagen.
4. klasse gik også hveranden dag, nemlig mandag, onsdag og fredag. Alle dage varede undervisningen fra kl. 8 til kl. 2.


Ved besøg på skolen i 1896 skrev Skat Rørdam:" I Elmue fandtes tilstanden meget god".

14. april 1904 skrev provst Oksen:" Jeg besøgte Elmue Skoles øverste klasse. Tilstanden var meget god".