Store Darum


Parti fra Darum Midtby.


Parti fra Darum Sønderby.


Gård i Darum Sønderby


Darum Sønderby set fra marsken vest for byen.


Darum Sønderby set fra marsken vest for byen.

Intro

Store Darum hedder landsbyen der siden middelalderen har ligget på den markante Breum Banke. Byen består af delene: Darum Nørreby, Midtby, Vesterby og Sønderby

På den markante bakkeø Breum Banke, der hæver sig 15 m over marsken har Store Darum ligget siden 1200-tallet, med en smuk udsigt over enge og til digerne langs Vadehavet. Landsbyen består af 4 tydeligt adskilte bebyggelser Darum Nørreby, Midtby, Vesterby og Sønderby. Darum Sønder- og Vesterby ligger helt ude på kanten af geesten. De snoede vejforløbet uden fortove og mange store gårde, fra før 1850’erne har høj bevaringsværdi. Nørreby, nord for Gl. Darumvej har en tæt karakter omkring Sviegade og kirken, her er også et lille anlæg med en mindesten for folkemindeforsker H.F. Feilberg. Der er i de sidste årtier kommet en del nybyggeri af blandet karakter til. Vesterby og Sønderby har mange gamle gårde, enten rød- eller hvidkalkede og stadig med bevarede stråtage. Der er stadig skole, brugsforening og forsamlingshus i Store Darum.

I området meget rige arkæologiske levn rækkende i tid fra stenalder til middelalder. Særlig fra
jernalder og middelalder er bebyggelsessporene talrige. I middelalderen lå der en hovedgård i Darum.
Udskiftningens markstrukturer, hvor den enkelte gårds jorder blev opdelt på
marsk, ager, hede og mose, kan stadig ses vest for Store Darum.

Litteratur
Trap Danmark, 5. udg., Ribe Amt.
Ribe Amtskommune, Rapport om Fredningsplanlægning, 1984 bd. 3.
Stig Jensen: Marsk, land og bebyggelse. Ribeegnen gennem 10.000 år, bd. 1-2, 1998.
Bevaringsværdige huse i St. Darum. Bramming kommune 1980
Vadehavet Kulturarvsatlas 2007, Kulturarvsstyrelsen, s. 76-77.


Geesten er det tørre land, som grænser op til den lavere liggende marsk og dermed skaber en naturlig højning at bo på. Geesten er samme landskabstype som bakkeøerne, nemlig områder, der ikke blev skyllet væk af smeltevandet på dets vej mod vest fra isbræen på den jyske østkyst.
Geesten når enkelte steder helt ud til Vadehavet unden mellemliggende marsk, bl.a. ved Emmerlev Klev vest for Højer, hvor Det fremskudte Dige begynder.

Geestranden er grænsen mellem marsk og geest. Her ligger gårde og landsbyer som en perlerække ned mod marskens rigdomme.

Begrebet geest anvendes i hele det danske vadehavsområde fra Varde ådal i nord til grænsen ved Tønder i syd.
Vadehavsøerne Fanø, Rømø, Sild, Amrum og Før er geest-øer og altså rester af landskabet før sidste istid.