Store Dalby Kirke


Store Dalby Kirke fremstår som en næsten autentisk romansk landsbykirke. ©Horsens Museum


Rundt om Store Dalby Kirke ligger et meget smukt kirkegårdsdige. Kirkegårdsdigerne er et af de ældste elementer på kirkegårdene.©Horsens Museum

Intro

Store Dalby Kirke fremstår som en næsten autentisk romansk landsbykirke. Der er kun foretaget få ændringer, siden kirken blev bygget. Kirkens romanske vinduer er erstattet med større spidsbuede vinduesåbninger og våbenhuset og klokketårnet er tilføjet i henholdsvis 1868 og 1936.

Rundt om Store Dalby Kirke ligger et meget smukt kirkegårdsdige. Kirkegårdsdigerne er et af de ældste elementer på kirkegårdene. Digernes formål har været at markere kirkegårdens indviede rum, at sikre gravfreden og måske også holde kreaturer ude. Digerne er oftest stendiger og bygget af lokale materialer. De er beskyttet af lovgivningen som et vigtigt kulturhistorisk levn - ikke mindst på grund den tilknyttede flora af gamle kulturplanter, de såkaldte reliktplanter, der ofte er bevaret i og ved digerne.