Store Apotek (Tønder)


Dørportal ved Store Apotek i Tønder. Foto: Henrik J. Møller


Store Aportek i Tønder. Foto: Henrik J. Møller

Intro

Store Apotek er opført sidst i 1600-tallet. Apoteket lukkede o.1990. Idag er her butik.

Store Apotek er opført o. 1671-76 af borgmester Johann Preuss, som privatbolig til ham. Først efter at han var gået konkurs i 1697 og Peter Langheim overtog huset, blev det omdannet til byens apotek og vinstue. Apoteket hørte hjemme her helt op til ca. 1990.

Set fra gaden ligner Store Apotek to sammenbyggede gavlhuse, men det er kun selve tagene der er separate, mens bygningen har kvadratisk grundplan. Mode gaden dominerer den overvældende barok sandstensportal ved hoveddøren. Den har snoede søjler, en brudt gavl med tomt ovalt inskriptionsfelt, og selve dør indfatningen har slyngbånd. Foran hver søjle er placeret en skjoldbærende løve, der ikke menes at være originale, men måske stammer fra det nedrevne Tønderhus. Selve døren er en nyere rokoko fyldningsdør fra ca. 1760-70.

Indvendigt er det gamle apotek det mest markante rum. Mest overvældende er det smukke barok stukloft med malerier og dekorationer, men også store dele at det gamle møblement og apotekerinventar fra 1700-tallet er fint bevaret.

Apoteket udgør et sjældent godt bevaret hele. Senere i 1700-tallet er bygningen blevet udvidet med et sidehus, der rummer en pisel, dvs. en stor stue. Haven er afskærmet ud mod Søndergade af en gammel havemur og en række gamle stynede lindetræer.

I 1800-tallets sidste halvdel blev alle apotekets ydervægge oppudsede, og bygningen fik derved sit nuværende udseende. I 1930erne blev der opført en garage i tilknytning til apoteket ned mod Vidågade. Apoteket lukkede først i ca. 1990, og derefter har hele bygningen været brugt som butik.

Forfatter: Henrik J. Møller

Litteratur:
J. P. Trap Danmark 5. udg. Tønder Amt, Bd. X,2
Fredningsstyrelsen & Tønder Kommune: Bevaringsværdige huse i Tønder, Tønder 1980