Stoppenålen

Intro

Frede Troelsen (1936-) Stoppenålen, 1988 Stoppenålen og knappenålen er referencer til H. C. Andersens eventyr, men det er umuligt ikke at bemærke de vaginale og falliske former.

Frede Troelsen (1936-)
Stoppenålen, 1988
Granit

Placering: Vestergade/Smedestræde

Skulpturen består af to dele, stoppenålen i svensk rød granit og knappenålen i bornholmsk granit med sort poleret hovede. Skulpturen henviser til H.C. Andersens eventyr om stoppenålen, der tror den er så fin at den er en synål. Selve udførelsen, formen og forskydningen af de to figurer viser at Frede Troelsen bruger eventyret til at behandle mere eviggyldige temaer hvor stoppenålen med sin vaginale form står for det kvindelig sat overfor det maskuline, stoppenålen med dens falliske form. De tydelige sexuelle formmæssige referencer i sammenhæng med dens centrale placering har skabt nogen debat om skulpturen.

Skænket af A/S Blumøller og Fynske Købstæders Brandforsikring


Frede Troelsen. (1936-)

Frede Troelsen er født i Års i Himmerland og er autodidakt kunstner. Han arbejder hovedsageligt med sten og træ, men er dog ikke begrænset til dette og arbejder også med tegning, collage og maleri. Han arbejder med en meget konkret fornemmelse for materialet og de udtryk, der skabes gennem kontrasten af forskellige grader af bearbejdelse. Udgangspunktet for hans kunstneriske virksomhed er det meningsgivende tegn, der trækker linjer tilbage til runer, kalligrafi og hieroglyffer. Tegnet er tæt forbundet med det kropslige, som kommer til udtryk ved tegn som hjerter og kors i sammenhæng med former, der ligner kønsorganer. Frede Troelsen arbejder med livets store spørgsmål som fødsel, liv og død og er i sit udtryk tæt beslægtet med abstrakt ekspressionisme.