Stokkemarke kirke


Stokkemarke kirkegård


Sognepræst Christian Ludvig Galschiøt, malet af J. Roed til præstens 60års jubilæum. fra 1881


Før hang her Koglen, men de blev stjålet, så nu hænger der rislamper.


Prædikestolen, renaissance


Kirken set mod øst


Alterprydelse et moderne predella med malede bibelsprog og et krucifisk slut 1400-tallet


Kirken set fra sydøst


Kirken set fra syd


Kirken set fra syd


Stokkemarke kirke


Maleri i kirken


Stokkemarke kirke - orgelet. LAJka Foto ™ 2011


Stokkemarke kirke - skibet.


Stokkemarke kirke - koret og alteret.


Stokkemarke kirke - museumsskabet i tårnværelset. Til højre ses klingpunge, som har været anvendt til indsamling af penge under en gudstjeneste (kollekt). LAJka Foto ™ 2011


Stokkemarke kirke - epitafium over sognepræst Hans Pedersen Halsen - død 1691 - med hustru og syv børn. LAJka Foto ™ 2011


Stokkemarke kirke - prædikestolen.


Stokkemarke kirke - tårnet


Stokkemarke kirke - set fra syd


Stokkemarke kirkegård


Stokkemarke kirkegård


Stokkemarke kirke - kirkeskibet, som er nedtaget for restaurering. LAJka Foto ™ 2011


Præstetavle, med præsterne gennem tiden

Intro

Kirke med senromansk kor og skib, unggotisk apsis, gotisk sakristi samt våbenhus og tårn. Tårnet er bemærkelsesværdigt stort og har tre klokker. Kirken er opført i røde sten og med rødt tegl.

Bag alteret i apsidens øst vinduer er indsat glasmalerier af J. Th. Skovgaard, og som alterprydelse
ses et sengotisk korbuekrucifiks fra afslutningen af 1400 tallet.
Døbefonten er fra 1840. Dåbsfadet nederlandsk fra ca. 1650 med motivet Skt. Jørgen og dragen.
Prædikestolen er højrenæssance fra ca. 1590.
Epitafium over sognepræst Hans Pedersen Halsen - død 1691 - med hustru og syv børn.
I museumsskabet i våbenhuset opbevares bl.a. klingpunge, som har været anvendt til indsamling
af penge under en gudstjeneste (kollekt).


Gravminderne i denne database er udpeget af Museum Lolland-Falster i samarbejde med kirkens menighedsråd. Efterfølgende er de godkendt af områdets provst på et ekstraordinært provstesyn. Gravminderegistreringen er foretaget på baggrund af: ”Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde” af 22. maj 1986.

Registrerede gravminder på Stokkemarke kirkegård


Stokkemarke kirke er opført ca. 1250. Ved Reformationen i 1536 overtog Kongen alt kirkegods
fra den katolske kirke, men samme år blev kirken foræret væk.
I 1687 var ejeren biskop Thomas Kingo i Odense. Ved hans død i 1703 var kirken i ret forfalden stand.
En ny ejer biskop Lodberg, Odense, søgte i 1721 om hjælp til restaureringen. I ansøgningen skrives,
at kirken er meget brøstfældig.
Ejeren af godset Christiansdal ved Nakskov overtager i 1722 kirken, og i 1728 køber Grev Adam Christoffer Knuth, Knuthenborg, godset Christiansdal og Stokkemarke kirke følger med i købet.
I 1912 overdrog Knuthenborg kirken til selveje.

Kirken har i katolsk tid været viet til Sankt Clemens.