Stokbrovej 27 i Vester Nebel sogn

Intro

Stokbrovej 27. Matr. 4c Nebel, Vester Nebel sogn i Esbjerg kommune. Nuværende ejendom blev grundlagt 1869 som et hus på en grund udstykket fra Meldgård. Før ca. 1901 lå der en anden ejendom 50 m mod øst. Denne ejendom var fra 1853.

Ejendommen er sammenstykket af to ejendomme. Den eksisterende ejendom matr. 4c er oprettet 1869. Den anden ejendom matr. 2c blev oprettet 1853.

Matr. 2c (5 tdr. l. jord) blev udstykket fra Stensgård i 1853 til daglejer Niels Jørgensen. Han var en søn af Jørgen Nielsen Brock fra Schæferholm i Søhale, og det er muligt, at han havde ladet huset opføre allerede omkring 1834. I 1834 var han blevet gift med Mette Marie Lauridsdatter, en datter af Laurids Christensen fra Øluf Mølle. De havde under alle omstændigheder boet i et hus i Nebel en del år før 1853.
Mette Marie, der var væverske, døde ca. 1856, hvorefter Niels Jørgensen 1856 blev gift med Karen Madsdatter (også væverske) fra Guldager.

I 1867 blev ejendommen overtaget af Andreas Carl Bundesen, en søn af Jens Bundesen, Nebelgård. Han blev samme år gift med Dorthea Marie Hansen fra Roust i Grimstrup sogn. A. C. Bundesen ernærede sig som snedker på ejendommen, men flyttede ca. 1870 til Nebelgård, som han overtog.

De forrige ejere var blevet boende på aftægt. I 1871 blev ejendommen overtaget af enkefru Maren Haahr, som boede i nabohuset (matr. 4c, nuværende ejendom). Hun lagde ejendommen ind under sit hus. Huset på matr. 2c blev stående i en del år og blev vel revet ned efter 1901, da enken Karen Madsdatter døde.

Enkefru Maren Haahr havde ladet huset på matr. 4c opføre 1869, da hendes mand lærer Niels Pedersen Haahr i Vester Nebel var død (det kan dog ikke udelukkes, at lærer Haahr selv havde ladet huset opføre 1863, da jernankrene på husets gavl viser dette år). Under alle omstændigheder blev den ene tdr. l. til huset udstykket 1869 fra Meldgård. 1871 blev ejendommen matr. 2c tilkøbt, og derudover blev tilkøbt 3 tdr. l. eng. Dermed var huset blevet en lille landbrugsejendom med 9 tdr. l. jord.

Enkefru Maren Haahr døde 1881. Ejendommen blev drevet videre af børnene. I 1887 overdrog arvingerne ejendommen til sønnen Hans Peder Haahr, som året før var blevet gift med Johanne Jensen fra Sdr. Gørding sogn. Han Peder Haahr var malermester. Hans kone døde 1906.

1927 flyttede H. P. Haahr til V. Nebel sammen med 3 ugifte døtre. Ejendommen blev da overtaget af sønnen Jens Christian Haahr, der samme år blev gift med Thora Karoline Iversen, en datter af Søren Christian Iversen fra Hygum. Chr. Haahr var også malermester og var sognerådsformand 1937 - 50.

1960 blev ejendommen overtaget af sønnen, nuværende ejer Hans Verner Haahr, som blev gift med Else Marie Madsen fra Esbjerg i 1970. De udvidede landbruget ved at tilkøbe 7 tdr. l. fra naboejendommen Stokbro.

Ejendommen er i dag beboet af sønnen Carsten Haahr.

2009. Yderligere oplysninger: Vester Nebel Sognearkiv www.vnsa.dk
"Vester Nebel Sogn 1664 - 1990" Henning Jørgensen, 1991