Stokbro i Vester Nebel sogn

Intro

Stokbrovej 31. Matr. 4b Nebel, Vester Nebel sogn i Esbjerg kommune. Stuehuset er opført 1869. Den oprindelige jord (19 tdr. l. ) blev udstykket 1870 fra Meldgård.

Grundlæggeren af ejendommen var Niels Jensen Lauridsen, en søn af Laust Jepsen fra Meldgård. Han blev 1869 gift med Edel Marie Jensen, en datter af Jens Mortensen Bjerre fra matr. 1a i Hygum. Han lod i den forbindelse huset opføre og fik jorden udstykket fra faderens gård.

1883 (mageskifte) Niels Johansen Sørensen.

1885 Christian Jensen og hustru Karen Marie Jensen. Han stammede fra Sdr. Jylland, og hun fra Sdr. Gørding sogn, vistnok en søster til Johanne Haahr, Stokbrovej 27.

1892 Jørgen Hansen

1893 Johannes Nørgaard Jensen og hustru Else Marie Andrea Christensen. Han var fra Thiim i Ringkøbing amt, og hun fra Aarre. De var blevet gift 1892. Flyttede 1910 til Hygum og senere til V. Nebel.

1910 Thomas Christensen og hustru Karen Pedersen

1911 Jes Pedersen. Flyttede 1917 til Varde.

1917 Jesper Laursen og hustru Kirstine Martensen. Han var tækkemand. Flyttede 1927 til Guldager.

1927 blev ejendommen overtaget af Peder Jensen fra Fanø, der samme år blev gift med Sørine Sørensen fra Jerne. De drev ejendommen i mange år. 1986 blev 7 tdr. l. jord frasolgt. I 1996 kom Sørine og Peder Jensen på Tarp Ældrecenter, og ejendommen blev da solgt.

1996 Inga og Svend Åge Nielsen.

2002 Nuværende ejere Mette Marschall og Glenn Christensen.

2009 Yderligere oplysninger: Vester Nebel Sognearkiv www.vnsa.dk
"Vester Nebel Sogn 1664 - 1990" Henning Jørgensen, 1991