Stistedvej 103, Fuglsang


Fuglsang ca. 1928

Intro

I Gauerslund ejerlav er Fuglsang gård nr. 13, samhørende med Fælleshåb og Højvang. Stistedvej 103

Fuglsang hører sammen med Fælleshåb og Højvang. Læs mere der.

Fra omkr. 1700 var Thomas Justesen fæster på den anden halvgård. Han var gift (2. gang) med Maren Sørensdatter. Thomas døde 1734, men Maren har nok fået lov at overtage fæstet, for deres søn, Søren Thomsen Just, får det først i 1737, da moderen dør. – Søren Thomsen Just var født 1707 og giftede sig ca. 1737 med Maren Hansdatter, født 1712, og de havde gården til ca. 1765, da deres datter Marie Sørensdatter, født 1741, giftede sig (8.6.1765) med Lauge Madsen Just født 1736. – Maren Hansdatter var død i august 1763 og Søren Just døde i februar 1773. Marie Sørensdatter døde i november 1775, kun 34 år gammel, og Lauge Just giftede sig 28. juni1776 med hendes søster Barbara Sørensdatter (døbt 20.4.1755). Da han så døde i marts 1798, var det hendes tur til at få en ung ægtefælle. Hun giftede sig 27.6.1799 med den 13 år yngre Søren Andersen. De fik ingen børn, så det blev Barbaras søn af første ægteskab, Knud Laugesen Just (døbt 8.4.1781), der 13.9.1811 overtog gården fra sin stedfader for 7000 rdl + overtagelse af gæld på 750 rdl. Der var da et hartkorn på 2 td. 4 skp. 2 fjk. 1 ¼ alb. Han giftede sig 9.7.1814 med Karen Jensdatter Hougaard (født 1782). Knud Just døde 6.12.1830, og Karen Jensdatter styrede så bedriften til 1845, da sønnen Lauge Knudsen
Just (født 5.6.1817) giftede sig med Ane Johanne Nielsdatter Lomholt, født 1821 i
Gårslev. Det var ham, der sidst i 1840erne flyttede gården ud på marken ved skellet til
Gårslev. Den hedder nu FUGLSANG. Ved matrikuleringen i 1820erne fik den nr. 4.
De gamle bygninger inde i Gauerslund by har nok ikke været noget at råbe hurra for. I 1787 var der tre længer med 34 fag i alt, vurderet til 250 rdl, i 1802 takseres til 700 rdl, og i 1813 (efter pengeombytningen) er der bygget en længe mere, vurdering i alt 610 rbd, men kun ønsket forsikret for 400 rbd. Vi har ingen vurdering på den nye gård, som blev bygget ude på marken.

Endnu en generation af slægten kom til. Knud Laugesen Just født 31. marts 1847, giftede sig 9.6.1876 med Barbara Pedersen fra Mørkholt, og de overtog gården. Hun døde i 1899. I 1906 solgtes til Marius Buhl, der imidlertid ikke var glad for at være landmand, men ellere
ville være vognmand. Heldigvis var der i Vejle en vognmand, der hellere ville være bonde, så de byttede erhverv og bygninger.Ny ejer af Fuglsang blev Frederik Bak-Mikkelsen, gift 1908 med Margrethe Andersen. De var begge født 1878. Deres søn, Henry Bach-Mikkelsen, født 1. august 1913, giftede sig i november 1942 med Olga Christiansen, født 11. december 1912 i Give, og de overtog gården i 1947. Der blev indrettet 2 boliger, så hans forældre kunne blive boende på aftægt.
Næste generation, Aage Bak-Mikkelsen, født 8. april 1945, giftede sig 1967 med Lisbeth
Høj, født 7. oktober 1939 i Lemvig. De overtog gården i 1977, men blev boende i et hus
på Krogbuskevej 123 i Gauerslund i nogle år. I 1982 solgtes huset, gården blev moderniseret og fik nyt tag, og man flyttede derud, samtidig med at forældrene overtog "aftægtsboligen" på gården.
Aage Bak-Mikkelsen har et arbejde som chauffør ved BP i Fredericia, så det gjorde ikke noget, at hans fader stadig gav en hånd med hist og her, og det blev han ved med til
sin død 18.2.2000. I 1987 købtes 20 td. land jord af Børge Lind på Damgården, så der nu er 50 td. land, deraf 6 td. skov, som tilliggende til Fuglsang.
Pr. 31.12.1997 solgte Aage Bak-Mikkelsen gården til sin søn, landbrugsmaskinemekaniker
Jesper Bak-Mikkelsen, født 6.5.1967.

Fra Preben Mikkelsen: Gauerslund I, 2005