Stige Bombebøsse


Denne Bombebøsse er placeret, hvor den gamle Skibhuskro lå. En tilsvarende bombebøsse var placeret ved Stige færge.

Intro

Stige Bombebøsse blev oprettet i 1854 med det formål at understøtte forliste søfolk, efterladte til søfolk og gamle søfolk. Bombebøssen var placeret ved Stige Færge.

Stige Bombebøsse. I 1988 overtog Fynsværket grunden, hvor den gamle Skibhuskro lå. Kroen blev revet ned og man forpligtede sig til at drage omsorg for den fredede vildtbanepæl, der stod på grunden. Vildtbanepælen er opsat i 1764 og var en af de pæle, der markerede grænsen for kongens (Frederik den 5.’s) jagtområde. På pælen hænger en gammel kanonkugle, der har tjent som indsamlingsbøsse for Stige Bombebøsse.
Stige Bombebøsse blev oprettet i 1854 af en lods, en skipper, en væver og læreren i Stige, som skulle være regnskabsfører. Formålet med bøssen var at understøtte forliste søfolk, efterladte efter søfolk, og gamle søfolk, der havde bidraget til kassen.

Man har flere gange udbetalt til folk der forliste, og man ruttede ikke med pengene. Omkring århundredeskiftet udbetaltes enkepension til 25-30 enker. Bombebøssen kan ifølge lovene ikke ophæves.
Kilde: Artikel i Fynsværkets ”Kamikposten”, januar 1990 fortalt af forhenværende lods Ove Rasmussen Holm.