Stiftsmuseet i Maribo


Stiftsmuseet i Maribo. Oprindelig tegning fra 1889


Stiftsmuseet i Maribo, udstilling af religiøst kunst


Stiftsmuseet i Maribo


Stiftsmuseet i Maribo


Stiftsmuseet i Maribo, fra museets store ursamling


Stiftsmuseet i Maribo, minidampmaskinen kan ses i udstillingen


Stiftsmuseet i Maribo


Stiftsmuseet i Maribo, udstillingen Viden i Tiden om Maribos gamle folkebibliotek fra 1796


Stiftsmuseet i Maribo, udstillingen Viden i Tiden om Maribos gamle folkebibliotek fra 1796


Stiftsmuseet i Maribo, udstillingen Viden i Tiden om Maribos gamle folkebibliotek fra 1796

Intro

Stiftsmuseet i Maribo er Lollands kulturhistoriske museum. Museet fortæller om øens historie fra stenalder til i dag. Museet blev grundlagt i 1890 og bygningen har aldrig haft andre funktioner end museum.

I 1879 skænkede købmand Lauritz Schrøder sin samling af oldsager og antikviteter til Maribo kommune. Herved blev begrebet museet i Maribo en realitet. Samlingen blev i første omgang udstillet på byens rådhus og blev kaldt "Mariebo Antiqvitetssamling". Udstillingen åbnede med ca. 400 genstande i sommeren 1880, men der kom hurtigt flere til, da øens befolkning begyndte at donere gaver til samlingen. Samlingen forblev på Rådhuset frem til 1890, men der var allerede i begyndelsen af 1880'erne tale om at opføre en decideret bygning til de nyerhvervede genstande. I slutningen af 1883 gik man aktivt i gang med museumsplanerne, og i december det år rettede bestyrelsen for "Mariebo Antiqvitetssamling" en henvendelse til Oldnordisk Museums direktør kammerherre J.J.A. Worsaae. Bestyrelsen ønskede hans anbefaling, da de ville danne en forening for Lolland-Falsters Stift, der skulle beskytte og værne om oldsager og andre ting af videnskabelig betydning, som fandtes i stiftet og sørge for, at det ikke forsvandt eller blev købt. Worsaae havde besøgt samlingen tidligere det år, og tøvede ikke med at give bestyrelsen sin anbefaling. På baggrund heraf blev der dannet en komite, som kort efter deres stiftelse i begyndelsen af 1884 udsendte en "indbydelse til oprettelse af et museum for Lolland-Falsters Stift". Her blev befolkningen direkte opfordret til at tegne sig for et årligt bidrag eller donere et valgfrit beløb til opførelse af en museumsbygning i Maribo. Efter udsendelsen gik det stærkt. Donationerne og de årlige bidrag voksede, og i foråret 1885 var det samlede bidrag af en så betydelig størrelse, at komiteen turde erhverve sig en grund ved banen i Maribo til det ønskede museum. Selvom alt her tegnede lyst, opstod der pludselig alvorlige problemer. Folketingets Finansudvalg udtalte nemlig kort før jul 1886, at Maribo ikke var det optimale sted for et stiftsmuseum. Nykøbing F var ifølge dem derimod et bedre valg. Komiteen gik til modangreb og fik således hurtigt vendt Finansudvalgets holdning og planlægningen af museet gik i gang. Der var mange forskellige bud på arkitekter, men det endte med, at valget faldt på professor Ove Petersen. Han var arkitekten bag det Kongelige Teater og derudover, havde han stået for bl.a. ombygningen af Orebygårds hovedbygning og var på daværende tidspunkt i gang med Sakskøbings nye rådhus. Man lagde den første grundsten til museet i 10. januar 1889 og hen på foråret det efterfølgende år stod bygningen klar til indflytning. Dog manglede der forskellige pyntefigurer, hvor nogle af dem blev tilføjet efterfølgende, men andre kom aldrig til. Indvielsen af Lolland-Falsters Stiftsmuseum skete onsdag d. 29. oktober 1890 og åbningen blev beskrevet i flere af landets aviser, hvor den blev rost.


Stiftsmuseet i Maribo har åbent hele året. Tirsdag-lørdag fra 11-16.

Entré: Voksne: 30 kr. Børn til og med 17 år: Gratis adgang Fællesbillet til alle afdelinger: Sommer 60 kr., vinter 45 kr., der kan være særpris ved arrangementer

Stiftsmuseet Maribo Banegårdspladsen 11 4930 Maribo Tlf.: 54 84 44 00

Stiftsmuseet er i dag en del af Museum Lolland-Falster. Læs mere om museet og de andre udstillingssteder på museets hjemmeside www.museumlollandfalster.dk