Stiftamtmandsgården i Ribe


Stiftamtmandsboligen fra 1790érne.

Intro

Ribes bybillede domineres af bygninger fra 1500-1600 tallet. Men der er også nogle fine eksempler på klassisistisk arkitektur fra ca 1780 til midten af 1800-tallet. Stiftamtmandsgården i Puggårdsgade er et af dem.

Husene
Klassicismen indenfor arkitektur er fremherskende mellem ca 1750 og 1850. I denne periode vendte man tilbage til de antikke, arkitektoniske idealer. Kendetegnende er søjler og buer, enkelhed, rene former, lige linjer, symmetri og harmonisk opbygning. Geometriske former som kvadrater, trekanter og cirkler blev de mest brugte elementer.

Stiftamtmandsgården i Puggårdsgade
I 1797 blev stiftamtmand W. J. A. Moltkes gård i Puggårdsgade ombygget under ledelse af vardebygmesteren Michael Stobberup. Han stod i disse år for en række arbejder i Ribe.

Ombygningen omfattede en forlængelse af en enetages bindingsværksbygning langs gaden, og i forlængelse heraf et grundmuret forhus i to etager. Forhuset er bygget af røde sten, og har hvidtede gesimser, etagebånd og sålbænke. Der er seks vinduesakser på gadesiden, og midterpartiet med de to vinduesakser fremhæves af hvidtede kvaderliséner samt af konsoller under underetagens sålbænke. På havesiden ses svagt fremspringende sidepartier, og midtpartiet har her tre vinduesakser.

Hovedindgangen fandtes i bindingsværksbygningens port. I forhusets underetage lå spisesalen, storstuen, dagligstuen samt et kabinet, ovenpå var stiftamtmandens kontor og diverse kamre. I bindingsværksbygningen fandtes køkken, bryggers, folkestue med mere. Bindingsværksbygningen er senere erstattet med en toetages grundmuret bygning.

Litteratur
Steffen Søndergaard: Klassicistiske huse i Ribe. I: Bygnings Arkæologiske Studier 88. 1988, s. 27-52.