Stien Bag Haver


Bag Haver. Foto: Harriet Hansen, 2010.

Intro

Ny intro Stien Bag Haver, lagt over voldgrav fra 1628

Christian 4. befalede befæstning af Assens, Nyborg i Middelfart i 1628, da Wallensteins tropper stod i Jylland og truede hele Danmark.

I 1993 blev der fundet spor af en voldgrav i forbindelse med bygningen af Mejerigården, Søndergade. Senere er forløbet fundet i Algade øst, ved en udgravning i Skovgade 2003 og endelig ved det store sparekassebyggeri, Algade 65, i 2008.

Voldgraven løber fra stranden i øst i en bue rundt om byen til Kongebrovej. Den vestligste bue er ikke fundet.

Voldgraven er lagt, så den også indesluttede de kongelige stalde, opført 1572, nedrevet 1649. Adressen i dag: Søndergade 42-56.

Voldgraven eksisterede kun kort. På Resens atlas over Middelfart, ca. 1660, er ethvert spor forsvundet.


Stien Bag Haver er anlagt på voldgraven fra 1628. Den kendes fra slutningen af 1600-tallet. I flere hundrede år dannede den grænsen mellem byen og markerne.

Bag Haver løber fra Skovgade i vest til Blndebomsvej i øst i en bue parallelt med Søndergade.