Stevns Valgmenighedskirke


Postkort af Stevns Valgmenigheds kirke


Interiør fra Stevns Valgmenigheds Kirke

Intro

Stevns Valgmenighedskirke ligger lige uden for landsbyen Lyderslev på Stevns.

Ideen til kirken kom som en protest mod Statskirkens magt. På Mors havde præsten Rasmus Lund taget en pige til alters, inden hun var blevet konfirmeret. Af den grund blev han frataget sin stilling i statskirken. Dette skabte en protestbevægelse blandt nogle præster, som truede med at melde sig ud af statskirken. Pastor Karl Rønne var vel det eneste, som tog konsekvensen af det og meldte sig ud. Han var, inden han blev præst på Stevns, præst for frikirken i Høve. I Lyderslev boede en driftig og fremsynet ung gårdmand, Poul Nilsen Karlshøj, som havde været på både Vallekilde og Askov højskoler. Begge højskoler var ledet af to grundvigianske højskolemænd, som var med til at præge de unge elever både folkeligt og nationalt. Sammen med andre hjemvendte højskoleelever, havde han et behov for at der skulle ske noget og i 1881 blev Sydstevns forsamlinghus bygget. Han fik ved et tilfælde forbindelse med Karl Rønne, som var på Stevns for at holde et foredrag. Karlshøj fik aftalt, at Rønne en gang om måneden kom og prædike i Sydstevns Forsamlingshus. Efterhånden blev der holdt gudstjeneste og altergang i forsamlingshuset hver søndag. Med tiden blev ønsket om at opføre en kirke større og større, og den 1. september 1887 lagde Karl Rønne grundstenen til bygningen på Karlshøjs jorde og d. 28. december samme år blev kirken indviet. Til indvielsen var der mødt 400 mennesker og det var Frimenigheds-præsten Rasmus Lund fra Mors, der inviede kirken. Senere blev Pastor Karl Rønne præst. Det fortælles, at det var meningen, at tårnet skulle vende mod øst, men under opmålingen syntes en murer, at det var dumt, at den ikke lå ud mod vejen, så mens de andre gik til kaffe, flyttede han pælene. Spiret er et pyramidespir med et kors i toppen, som er skænket af valgmeningheden i Høve. Man hørte klokken første gang i 1892 til julegudstjenesten. Fra tårnet er der en flot udsigt over marker og helt ud til vandet. Med tiden opstod Stevns Højskole 1894 og Lund-Lille Torøje Friskole 1893.

Stevns Lokalhistorisk Arkiv: Bogen om Poul Nielsen Karlshøj 1853 - 1953 http://www.stevns-valgmenighed.dk/om-os/historien.aspx

''Publiceret''