Stepping Skole

Intro

Den første skole i Stepping var en latinskole for sønner af troende forældre.

Den første skole i Stepping var en latinskole for sønner af troende forældre, som blev oprettet af pastor Jørgen Kastrup i præstegården.

I 1760 blev der ansat endnu en præst i Stepping og Frørup, som bl.a. skulle tage sig af denne side af præstegerningen. Et sted ude i byen blev der oprettet en lignende skole for piger. Men den første almindelige skole i Stepping blev bygget i 1775, som i 1831 blev afløst af den såkaldte degneskole, hvis bygninger endnu kan ses på Jomfrugang 9.

I 1870 flyttedes skolen op på Søndre Alle 7 – dér hvor mekanikerværkstedet nu ligger.
Der var to andre skoler i Stepping sogn, nemlig i Bjerndrup og Højrup, og i Frørup sogn blev der opført skole ved kirken tilbage i 1754. Den 4. april 1959 blev ”Stepping Fælleskole” indviet og de andre skoler nedlagt.

Fælleskolen i Stepping er nu også nedlagt og i 2011 afløst af en friskole, som bygger på Grundtvigs og Kolds skoletanker.


Christiansfeld Lokalhistorisk arkiv.