Stenumgård


Stenumgård var fra 1670 ejet af Christen Linde. Han ejede adskillige herregårde og mere jord end det krævede for at oprette et grevskab. Familien ejede Stenumgård indtil 1786 – ikke længe før den nuværende hovedbygning blev opført 1810.

Intro

Stenumgård er en herregård vest for Holstebro, der kendes fra 1500-tallet. I 1670 blev Christen Linde ejer og Stenumgård blev den første af adskillige herregårde, som den rige købmand ejede. I starten af 1800-tallet blev Stenumgård som mange andre hårdt ramt af periodens landbrugskrise.

''Historien om Stenumgård'' Stenumgård kendes fra 1500-tallet, og i 1531 var Jacob Vognsen ejer. Familien besad Stenumgård indtil 1635, hvor døtrene Margrethe og Anne Vognsdatter solgte gården til Ide Lange. I 1670 blev Christen Linde ejer af Stenumgård. Han var en velstående handelsmand, og Stenumgård var den første blandt mange herregårde, som han kom i besiddelse af ved at udlåne penge til trængte godsejere. Ved hans død blev det anslået, at han havde ejet 3400 tdr. hartkorn, hvilket svarede til mere end et grevskab. Stenumgård blev i familien Lindes ejerskab indtil 1786, da Christen Linde Friedenreich døde. Niels Wad blev ny ejer, og han frasolgte en del af fæstegårdene. Hans søn, Christian Wad, overtog ejerskabet, men blev hårdt ramt af landbrugskrisen efter Napoleonskrigene og stastbankerotten. Stenumgård blev erklæret fallit og udlagt til Statsgældsdirektionen. Staten solgte i 1825 herregården til Nielsen Jensen Vejrup, og hans efterkommere ejede Stenumgård indtil 1889, hvor Niels Christensen solgte herregården til G. Kirk, der ejede den til 1918. Da Th. Sørensen i 1922 blev ejer af Stenumgård efter flere ejerskifter, udstykkede han jorden. ''Markante ejere'' 1670-1706: Christen Linde 1786-1797: Niels Wad -1825: Staten Læs mere om Stenumgård på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/stenumgaard danskeherregaarde.dk]

''Publiceret''

''Hovedbygning'' Hovedbygningen blev opført i 1810 og er et stråtagshus i én etage med halvvalmede gavle. Mod haven er facaden i grundmur, mens den mod gården er i bindingsværk med en karnap og rund fronton. ''Omgivelser'' I forlængelse af hovedbygningen ligger de dertilhørende avlsbygninger, som sammen med hovedbygningen placerer sig rundt om en gårdsplads. Endnu en avlsbygning ligger lige nord for gårdspladsen. ''Bygninger og gods'' 1810: Hovedbygning opført

''Fakta'' Adresse: Knudsigvej 2, 7570 Vemb Kommune: Holstebro Kommune Tidligere: Ringkøbing amt, Ulfborg herred, Råsted sogn Ejer: Henrik Jørgensen (2017) Funktion: Landbrug (2017) Størrelse: Ager 85ha (2017) Offentlig adgang: Ingen oplysninger Fredning: Hovedbygning vurderet til bevaringsværdi 3 (2017)

''English'' Stenumgård is a manor located in western Jutland and dates back to the 16th century. In 1670 the wealthy merchant Christen Linde bought Stenumgård. This was the first of several manors that he owned in the Central and Western Jutland. The main building of Stenumgård is from 1810 and was built not long before the manor was taken over by the state until 1825. The reason was owner Christian Wads financial troubles due to the economic crisis of 1818-1828.