Stenstrup Forsamlingshus


Stenstrup Øvelse- og Forsamlingshus. Salen i forsamlingshuset. Talerstol og bænke er sat frem. Gymnastikredskaber ses langs væggene.


Det store soldateropbud. Frederik den 7.s afsked med tropperne, som skulle afgå til Slesvig, på Rosenborg i 1848.

Intro

Stenstrup Øvelse- og Forsamlingshus i Odsherred er opført i 1880. Det blev fredet hundrede år efter i 1980. Tæt ved forsamlingshuset opførte man i 1890’erne en mindre bygning til en husflidsforening. I 1915 blev de to bygninger bygget sammen med en gang...

Stenstrup Øvelse- og Forsamlingshus i Odsherred er opført i 1880. Det blev fredet hundrede år efter i 1980. Tæt ved forsamlingshuset opførte man i 1890’erne en mindre bygning til en husflidsforening. I 1915 blev de to bygninger bygget sammen med en gang. Forsamlingshuset er opført af den lokale skyttekreds formodentlig i samarbejde med bygmester Andreas Bentsen. Det skulle bruges til skytternes legems- og våbenøvelser om vinteren. Andreas Bentsen var lærer på Vallekilde Højskoles håndværkerafdeling og ivrig formand for skytteforeningen. Omkring 1900 var forsamlingshusene udbredt og accepteret i snart enhver landsby. ''Et hus for ideologi og fællesskab'' Forsamlingshuskulturen i Danmark begyndte i 1870’erne. Tanken var ny, og de første forsamlingshuse var kontroversielle. De havde et ideologisk eller politisk præg og var en slags aktivisthuse opført af meningsfæller i en folkelig bevægelse. Mange af husene var bygget som øvelse- og forsamlingshuse for skyttekredse og lå i forbindelse med en grundtvigsk friskole. I Stenstrup er det ideologiske og nationale fællesskab understreget ved gavlmotivet i den store sal. Her ses Frederik den Syvende, der tager afsked med tropperne på Rosenborg eksercerplads i København i 1848. Under billedet står: "Fra Hjertet lød hans Kongeord, Drag bort med Gud I brave, og under Jubel alle svor, snart Ledet er i lave". Ledet er grænsen mod Tyskland. Motivet henviser til krigen mellem Danmark, Slesvig-Holsten og Preussen 1848-50.