Stenstrup


Del af udklip fra Illustreret Tidende. Den sydfyenske Jernveis Aabning. Stationsbygningen i Stenstrup


Landsbyen Stenstrup på Fyn. Løjtved Gods, Assensvej 253. Kilde: Det Kongelige Biblioteks site Danmark set fra luften. Foto: Sylvest Jensen.


Landsbyen Stenstrup på Fyn. Luftfoto af landsbyen set fra østsiden. Kilde: Det Kongelige Biblioteks site Danmark set fra luften. Foto: Sylvest Jensen.


Landsbyen Stenstrup på Fyn. Stenstrup Kirke. Kilde: Det Kongelige Biblioteks site Danmark set fra luften. Foto: Sylvest Jensen.

Intro

Stenstrup er nævnt første gang i 1200-tallet i formen Stensthorp. Forleddet er enten en form af mandsnavnet sten eller navneordet sten. Efterleddet er ’-torp’, der betyder udflytterbebyggelse.