Stensgård i Vester Nebel sogn


Stensgård i Nebel ca. 1915. Hans Windfeld med sine heste. Fotograf ukendt.

Intro

Nebelvej 4. Matr 2a V. Nebel, Vester Nebel sogn i Esbjerg kommune. Udgjorde tidligere sammen med Grønvang en af Nebels gamle helgårde. Hørte som fæstegård under Ølufgård frem til 1789.

I 1664 var helgården vurderet til 5 tdr. 3 skp. hartkorn. I 1688 4 tdr. 6 skp. og 2 fdk. I løbet af 1700-tallet blev helgården delt i 2 lige store halvgårde på 2 tdr. 3 skp. 1 fdk. hartkorn. Ved den nye matrikel i 1844 blev Stensgård vurderet til 3 tdr. 4 skp. 1 fdk. og 1 ¾ alb. hartkorn. Vedr. gårdfæstere før 1800, se "Bryndum og Vester Nebel før 1800" Henning Jørgensen 2016. Den første selvejer på gården var Gregers Bennedsen, der var gift med Kirsten Zachariasdatter. Han frikøbte gården fra Ølufgård i 1789, men døde allerede 1793. Enken blev samme år gift med Jens Thomsen fra Helle, som døde 1807. I 1808 blev enken gift 3. gang med Hans Jensen fra Bryndum sogn. 1819: Mads Christensen fra Guldager. Han var året før blevet gift med Mette Gregersdatter, Gregers Bennedsens datter. Mads Christensen døde 1838. 1848: Hans Chr. Madsen, søn af foregående. Gift med Ane Else Rasmusdatter fra Bryndum sogn. I hans tid blev udstykket jord til en ny lille ejendom. 1860: Laue Lauesen, gift med Maria Bang. De stammede fra Christiansfeld-egnen. 1874: Henrik Lauesen, søn af foregående. Gift 1872 med Ane Emilie Lindelof, datter af smed Lindelof i Skærbæk (her i sognet). Han udstykkede lidt jord til en ny lille ejendom for en svoger. 1876: (mageskifte) Truels Mikkelsen. Gift med Maren Brorsen. Stammede fra Ribe egnen. 1882: (mageskifte) Hans Windfeld. Han var søn af Hans Windfeld, Ølufgård (tvillingebror til Christen Windfeld). Gift med Ingeborg Madsen fra Årre sogn. De havde haft forskellige ejendomme i andre sogne. Han døde overtagelsesåret. 1903: Hans Windfeld. Søn af foregående. Gift 1907 med Katrine Andrea Christensen, datter af lærer Niels Horsbøl Christensen i V. Nebel. H. W. døde 1935. 1939: Otto Stokbæk fra Sønderager ved Stenderup, Holsted. Han blev samme år gift med Thora Windfeld, datter af foregående. Han døde 1956. 1957: Inger og Peder Lønne Mortensen. 1966: Richard Hansen. Han var søn af Hans Hansen fra Østervang ved Schæfergård. Gift med Ingrid Merete Østergård Olesen fra Børsmose. 1984: Freddy Pedersen, Hygum Østergård. Han dyrkede jorden fra sin anden gård og udlejede bygningerne. Nuværende ejer Stig Pedersen er søn af foregående. Gift med Anette Jensen. De overtog gården 1998, men har været bosat siden 1984. 2009 Yderligere oplysninger: Vester Nebel Sognearkiv [http://www.vnsa.dk" target="_blank www.vnsa.dk] "Vester Nebel Sogn 1664 - 1990" Henning Jørgensen 1991 "Bryndum og Vester Nebel før selvejet" Henning Jørgensen 2016