Stensby kirke, Peterskirken
Intro

Stensby kirke, som blev indviet i 1891, er altså en forholdsvis ny kirke.

. Den blev bygget, fordi man i årevis havde klaget over den store afstand til sognets kirke i Kalvehave, og man havde et selvstændigt kirkedistrikt. Kirkens navn refererer ikke kun til kirken i Rom, men også til den daværende ejer af Stensbygaarden Peter Malling, der havde stillet arealet til rådighed for kirke og kirkegård. Kirken blev bygget af en murermester fra Præstø for 17.88 kr. og er bygget i romansk stil. Altertavlen, som forestiller den Barmhjertige Samaritan, er malet af Joakim Skovgaard med to lokale mænd som model. Kirkeskibet er lavet af og skænket til kirken af en sømand fra Tærø, og bærer da også øens navn.