Stensballegård


Stensballegårds barokke hovedbygning blev som jernbogstaverne indikerer opført i 1692 af baron Frederik Krag og fru Charlotte Amalie Griffenfeld. De to små sidefløje har på østsiden hver en udløberfløj, som blev tilføjet i 1867.

Intro

På nordsiden af Horsens Fjord finder vi forstaden Stensballe, som gradvist vokser sig tættere omkring herregården Stensballegård. Herregården er en af Jyllands første barokanlæg, og hovedbygningen blev opført i 1692 af baron Frederik Krag og bygmesteren Ernst Brandenburger.

''Historien om Stensballegård'' Fra første halvdel af 1400-tallet og frem til 1600 sad adelsslægten Rosenkrantz på herregården Stensballegård. En sandstenstavle fra 1582 fortæller os, at Folmer Rosenkrantz, som ejede herregården fra 1551-1586, byggede på stedet, men der er i dag ingen spor efter hans byggevirksomhed. Det meste af 1600-tallet var Stensballegård ejet af slægterne Pax og Griffenfeld, men i 1690 kom herregården gennem giftermål til baron Frederik Krag. Han opførte den nuværende hovedbygning, og samtidig udvidede han Stensballegårds gods ved at tilkøbe den nærliggende hovedgård Værholm. I 1748 blev Stensballegård oprettet som et stamhus, og senere blev stamhuset Sæbygård også føjet til slægtens eje, mens baroniet Juellinge på Lolland gik til en ældre bror. For en kort periode fra 1867 var Stensballegård ejet af Krag-Juel-Vind-Friis’erne til grevskabet Frijsenborg, men i 1927 blev herregården solgt til Axel Høyer, som året efter solgte Stensballegård videre til greve Hans Benedikt Ahlefeldt-Laurvig. Godset er fortsat ejet af slægten Ahlefeldt-Laurvig, som siden 2008 har udlagt en del af jorden til anlæggelse af golfbane. ''Markante ejere'' 1437-1457: Timme Nielsen Rosenkrantz 1551-1586: Folmer Rosenkrantz 1690-1728: Frederik Krag 1867-1896: Christian Emil Krag-Juel-Vind-Friis 1928-1951: Hans Benedikt Ahlefeldt-Laurvig Læs mere om Stensballegård på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/stensballegaard danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Stensballegårds hovedbygning blev opført af Frederik Krag i 1692-1693 under bygmester Ernst Brandenburger, som også står bag opførelsen af Clausholm Slot. Bygningen på Stensballegård udgør et af Jyllands tidligste barokanlæg og den står hvidkalket med rødt helvalmet tegltag og en sortmalet sokkel. Hovedfløjen er opført i to etager og har en gennemgående fronton med indgangsparti, der på vestsiden har en tosidet fritrappe. I 1693 opførte Frederik Krag to små sidefløje mod øst, som i 1867 blev forsynet med tværfløje. Under tagudhænget på hovedfløjens vestlige side står følgende store jernbogstaver: 16 BFK FCAG 92. Hvilket er bygherren og hustrus initialer - baron Frederik Krag og fru Charlotte Amalie Griffenfeld samt opførelsesåret 1692. ''Omgivelser'' Stensballegård omgives af en fin have i engelsk stil med enkeltstående træer og en mindre sø. Hovedbygningen åbner sig mod øst, hvor en imponerende allé på op mod 1000 meter danner en barokakse mellem Stensballegård og det nærliggende udsigtspunkt Kragshøj. Bag denne forhøjning breder godsets skovområder sig mod vest ud til Horsens Fjord. Stensballegårds omfattende golfanlæg med bane til 27 hulle er anlagt omkring allé-aksen mellem hovedbygningen og Kragshøj. ''Bygninger og gods'' 1582: Tidligere hovedbygning opført 1692: Nuværende hovedfløj opført 1693: Sidefløje tilføjet 1748-1920: Stamhuset Stensballegård 1867: Udløberfløje til sidefløje opført

''Fakta'' Adresse: Bygaden 70, Stensballe, 8700 Horsens Kommune: Horsens Tidligere: Skanderborg amt, Voer herred, Vær sogn Ejer: Jannik og Henrik Ahlefeldt-Laurvig (2017) Funktion: Jagtudlejning, skovdrift, golfbane og depotrum (2017) Størrelse: Eng 12 ha, skov 215 ha, sø 4 ha, andet 150 ha (2017) Offentlig adgang: Offentlig adgang til golfanlæg Fredning: Hovedbygningen er fredet (2017) Besøg [http://stensballegaardgolf.dk/ stensballegaardgolf.dk]

''English'' On the northen shore of Horsens Fjord we find the suburb Stensballe which gradually grows closer around the manor estate Stensballegård. The country house is one of Jutland's first baroque buildings and the main building was erected in 1692 by Baron Frederik Krag and the builder Ernst Brandenburg.

''Publiceret''