Stenløse tredie skole


Stenløse tredie skole

Intro

Stenløse tredie skole. Skolen har stort ikke forandret sig på det ydre udseende, men den benyttes i dag til beboelse i flere lejligheder.

Skolen indviedes i 1906 og skulle rumme eleverne fra Lindved, Stenløse, Svenstrup og Volderslev.

Skoletypen var karakteristisk ved de meget store vinduespartier, som var almindelig byggemåde omkring århundredeskiftet.
Årsagen til disse store vinduer var kampen imod tuberkulose, idet de nyeste landvindinger havde godtgjort, at med rigelig dagslys i lokalerne kunne man nedsætte smittefaren og derved bekæmpe sygdommen, som på den tid hærgede landet.

Skolen var beregnet til 2 lærere og 4 klasser dækkende hele skoleforløbet med førsteklasse som etårig og de øvrige tre klasser som toårige.


Skolen har været præget af, at der igennem tiderne kun har været få førstelærere nemlig:
Niels Teglbjærg fra 1906 til 1918.
Rasmus Carl Bruntse fra 1918 til 1949
og Johan Horst Sørensen fra 1949 til skolen lukkede i 1961.

Der har også kun været få lærerinder nemlig:
Henriette Christine Marie Pedersen fra 1907 til 1910,
Gudrun Dagmar Boesen fra 1910 til 1947
og Anne Elisabeth Ørgård Nielsen fra 1948 til 1961.