Stenløse


Gammel gård i Stenløse, bindingsværk, stråtag. I forgrunden står en mand, kvinde og en lille pige ved 2 mælkejunger.


Stenløse præstegård med kirken bagved. Præstegården blev revet ned i 1924.


Stenløse Kirke

Intro

Stenløse er nævnt første gang 1277-86 i formen Stenløsæ. Forleddet er navneordet sten. Det er det tykke lag af frådsten (kildekalk), der er aflejret ved Odense Å, der har givet anledning til navnet. Efterleddet er ’-løse’, der betyder eng eller græsgang.