Stenkister ved Trækstien


Denne stenkiste ligger langs med Trækstien. Dens funktion har været at lede grøftens vand under en sti, der førhen har stødt til Trækstien. Selvom stien for længst er forsvundet, fungerer stenkisten stadig, men har mistet sit formål.


Illustration af den blotlagte stenkiste på forrige billede. Illustrationen er nord-syd vendt.

Intro

Man skulle tro at man begraver noget eller nogen i en stenkiste, men det er ikke tilfældet. En stenkiste bruges til at lede vandet under en sti eller en vej.

''Alternativ til broer'' En stenkiste er en tunnel til mindre vandløb. I stedet for at bygge en bro, kan vandet ledes under en sti eller en vej ved hjælp af en stenkiste. Før man havde plastik- og betonrør, byggede man tunnelerne i sten ved at stille sten langs siderne, hvorpå man kunne ligge store flade sten som dække. Henover disse kunne der så lægges jord og grus, som vejene og stierne bestod af. Under større veje kan stenkisterne være så store, at de danner en tunnel, man kan kravle igennem.

''79 stenkister'' Det har krævet en del arbejde at lave de 79 stenkister, der har ligget under Trækstien på strækningen mellem Silkeborg og Truust. De har ledt vand fra små og store vandløb ud i Gudenåen og søerne. Der skulle også mange sten til, og desværre kan der sagtens være røget en stendysse eller to på den bekostning. Mange store sten fra stenalderens dysser er også blevet knust og brugt som vejfyld gennem tiderne.

''Publiceret''