Stenkisten ved Hesselvad.Intro

Stenkisten stammer fra gravhøjen, Bredhøj, som blev udgravet i forbindelse med etableringen af Esbjerg-motorvej i 1990´erne,

'''Da man i 1990´erne skulle bygge den nye Esbjergmotorvej mellem Kolding og Esbjerg, skulle en del gravhøje undersøges af arkæologer, - h''''''eriblandt også gravhøjen, Bredhøj, syd for Lejrskov.''' '''I Bredhøj fandt man en yderst velbevaret stenkiste, som man mener har været anvendt til en begravelse for ca. 3.400 år siden.''' '''Sammen med stenkisten blev der fundet en bronzesav og nogle bronzebeslag, der muligvis kunne stamme fra en træklapstol.''' '''Træet var dog for længst rådnet væk.'''''' ''''''Kisten blev opmålt og efterfølgende flyttet til en nyetableret plads tæt ved Hesselvad Bro, hvor den kan ses udstillet.''' ''' '''