Stenkastningen


Stenkastning Hov 1.


Stenkastning Hov 2.

Intro

Nord for Hou Havn har man i forbindelse med Projekt Kyststien ved Hov etableret en stenkastningen på godt 100 meter af stiforløbet.

Ved Musmannsvej nord for havnen er der over en strækning på ca. 100 meter udført en primitiv kystsikring, der samtidig er en fundering af Kyststien. Der er tale om en såkaldt stenkastning, der forhindrer havet i at erodere de private haver langs kysten, men som også beskytter en udløbsledning af regnvand til havet, mod erosion. Stenkastningen er et væsentligt element i hele Projekt Kyststi. Der er etableret en kørefast belægning i 3 meters bredde, så også kørestolsbrugere kan benytte dette stykke sti. Stenkastningen er godkendt af Kystinspektoratet og er udformet, så den – og hermed kyststien – vil kunne modstå stormene fra øst. Nord for stenkastningen er der anlagt en række høfder, og det er sket på initiativ af foreningen Høfdeholderne. Medlemsskabet af denne forening og donationer har skabt det økonomiske grundlag for etablering og vedligehold af høfderne. Høfderne er lavet, fordi havstrømme forårsager en del materialevandring langs kysten, især fra Egmonthøjskolens badebro og ned til havnemolen. Høfderne blev anlagt ud fra et ønske om at få en bedre badestrand – og det virker! Stenkastningen ligger ud for husene ved Musmannsvej. Vejen er anlagt i 1930’erne og er opkaldt efter Rasmus Musmann, som anlagde vejen med hjælp fra C.P. Færgemann, der på det tidspunkt var ejer af nogle grunde omkring vejen. Rasmus var ansat hos C.P. Færgemanns Fiskeeksport og boede i alle årene i baghuset hos sin arbejdsgiver. Musmannsvej er aldrig blevet asfalteret og står stort set, som da den blev anlagt.