Stenhus i Vestergade 9


Resterne af et middelalderligt stenhus i baggården til Vestergade 9.


Brolægning fra 1300-tallet fundet i baggården til Vestergade 9.


Rester af stenhus og brolgning i baggården til Vestergade 9.

Intro

I 1998 undersøgte resterne af et middelalderligt stenhus i baggården til Vestergade 9.

Under udgravning til fjernvarmeledning fremkom i gården til Vestergade 9 munkestensmurværk. Det var bevaret i op til 7 skifter, og forbandtet var munkeskifte, dog visse steder lidt uregelmæssigt. Der var både i nord og syd bevaret hjørnet af bygningen, mens resten mod vest er fjernet ved opførelsen af huset på nabogrunden. Nord for muren fremkom en brolægning af marksten der kan dateres til 1300-tallet. Brolægningen synes at være anlagt i forbindelse med bygningen.