Stenhus i Skomagerstræde


Pudset mur i stenhus


Luftfoto af stenhus i Skomagerstræde

Intro

I 1998 undersøgte Odense Bys Museer resterne af et stenhus i Skomagerstræde.

Undersøgelsen påviste en del af et senmiddelalderligt stenhus langs vestsiden af det nu sløjfede Skomagerstræde i form af fire fundamentspiller forbundet af murede stik. Huset har undergået flere ændringer, idet åbningerne mellem pillerne er lukket med halvstensmure. Den nordlige gavlmur er ligeledes sekundær, hvilket tyder på, at huset er blevet afkortet.