Stenhus


Udgravningsplan af et stenhus der blev udgravet i 1983 af Odense Bys Museer.

Intro

I 1983 undersøgte Odense Bys Museer et område syd for Albani Kirke. Her fremkom resterne af et hus opført i munkesten.

Syd for Albani Kirkes kirkegård blev der fundet et stenhus opført i munkesten. Huset har været et 2-rums og ca. 15,6 meter langt og 8,5 meter bredt. Huset har været pudset udvendigt og har stået på et fundament af kampesten. Det har været overhvælvet, måske med tøndehvælv. Det ene rum indeholdt en ovn, hvis anvendelse ikke er klarlagt. Huset dateres til 1500-årene ud fra hvælvformen samt enkelte løsfund omkring huset.