Stenholt Skov (øst) nedkastningsplads


Faldskærmene folder sig ud og daler ned til de ventende folk på pladsen.

Intro

Nedkastningen aflyst pga. arrestationer samme dag.

Nedkastningen aflyst pga. arrestationer samme dag.

20.02.1945

BOBBY

K

Bøgh: Fabrikant Henning Jensen

Jyske Pladsbog, Anton Toldstrups arkiv, Rigsarkivet. Telegramkorrespondance, Anton Toldstrups arkiv, Rigsarkivet.

Nedkastningen var aflyst.

23.02.1945

BOBBY

K

Bøgh: Fabrikant Henning Jensen

Jyske Pladsbog, Anton Toldstrups arkiv, Rigsarkivet. Telegramkorrespondance, Anton Toldstrups arkiv, Rigsarkivet.

Landsdel: Jylland - Distrikt: 14 Pladsnr.: 130 - Pladsnavn: Stenholt Skov (øst) Placering i Generalstabskort: Bind 1 - Blad 41 - C2: Nord for "k" i Stenholt Skov Kilder: Jyske Pladsbog, Anton Toldstrups arkiv, Rigsarkivet.