Stendysse


Stendyssen set fra sydøst


Kig i kammeret

Intro

Lige sydøst for en rundkørsel på en græsmark mellem Stenderupvej og Skamlingsvejen ligger er fint fritliggende dyssekammer. Man kan holde på rundkørslens rasteplads og gå helt ind til dyssen.

Dyssen består af otte bæresten og en meget stor overliggersten. Kammeret er ca. 3,5 meter langt og ca. 2,5 meter bredt og 1 meter højt. Kammeret blev i sin tid udgravet af Kammeraad Kiær, som ejede den nærliggende Straarupgård. Der blev under udgravningen fundet et lerkar, 11 flinteknive og flinteflækker samt 4 flintekiler og en enkelt ravperle. I bunden af kammeret lå et tykt lag af brændte hvide flintesten, samt aske, brændte ben og menneskeknogler. I 1999 blev stendyssen restaureret, da to af dyssekammerets bæresten hældede ind i kammeret. Dækstenene blev fjernet så bærestenene kunne genrejses hvorefter dækstenene blev lagt tilbage på plads. Jættestuens tørmure blev også restaureret og et ca. 10 cm tykt lag grus blev lagt ud på gulvet. For at sikre dyssekammerets stabilitet blev em ca. 3 m bred jordhøj af muld lagt omkring kammeret.