Stendiget - Sønderho


Stendiget ved havnen i Sønderho.


Folk på diget.

Intro

Diget er oprindelig anlagt i 1847 af tilhuggede sten hjemført fra Norge. Talrige stormfloder har beskadiget diget, men siden 1923 har det ligget uændret hen.

En efterårsstorm allerede i 1848, ødelagde dele af stendiget og senere ødelagde en storm den 9. januar 1852 hele stendiget. Nu forsøgte man selv at udbedre diget og gamle mænd, drenge og kvinder (den største part af mændene var på havet) gjorde alt for at reparere på diget. De kørte sand og tang og lagde sten ovenpå.

Diget lå således frem til de første dage i 1866, da en ny stormflod gjorde skade på diget, men også denne gang uden at ødelægge huse. Man søgte i 1866 regeringen om hjælp, men fik afslag.

Indtil 1874 blev der ikke arbejdet på diget, men i dette år blev der udbetalt et større beløb fra komiteen,som havde indsamlet penge til de skadelidte ved stormen 2. november 1872. Og med disse penge kunne man få diget opbygget og endda have penge til vedligeholdelse.


Kilde: www.mitfanoe.dk