Stendalgård


J. V. Gertners tegning af St. St. Blicher stammer fra 1845 og er signeret af modellen.


Stendalgård 2023

Intro

Gården Stendalgård blev opført, inden Stendal Plantage blev grundlagt i 1788. Den stammer efter sigende fra, da tyske kolonister blev inviteret op for at opdyrke heden omkring 1760.

I 1769 flyttede Niels Cramer fra Holstebro ind på gården, og han boede der til sin død i 1790. På trods af at Cramer også er et efternavn blandt de tyske kolonister, så er Niels Cramer ikke en af dem. Cramer stod bl.a. for en omfattende lånevirksomhed og betegnede sig selv som en klog mand, hvilket sognets daværende præst ikke var særligt imponeret over. Den daværende præst var Niels Blicher, far til St. St. Blicher. Niels Blicher skriver om Cramer, at han praktiserede medicin og kirurgi, da han havde tjent hos en læge en gang. Nogle døde af det, nogle blev dårligere, og han tog sig godt betalt. Ved Cramers død købte rentekammeret Stendalgaard af hans enke. Der var nu behov for en bolig til den nye skovrider, som skulle lede arbejdet i Stendal Plantage. Den første skovrider med bolig på Stendalgaard var Chr. Fr. Heuser. Den årlige løn var 200 rigsdaler, fri bolig og brænde samt brugsret til 20 tdr. land. Kun seks år efter blev Johan Otto Michaelsen skovrider på Stendalgaard, men han var noget upopulær hos præsten i Frederiks, da Michaelsen levede på polsk. Dvs. delte hus og seng med en kvinde, han ikke var gift med. Den næste skovrider blev Jens Bang, som kom til i 1815. Han var den første dansker.

St. St. Blicher kom meget hos Bang, og de gik på jagt sammen i plantagen og sluttede de hyggelige jagtdage af med festlige jagtmiddage på Stendalgaard. Maden har været god, for Bangs søster førte en tid hus for ham – hun var den kendte kogebogsforfatter Madam Mangor. Venskabet med St. St Blicher strakte sig så vidt, at Jens Bang stod fadder til en af Blichers sønner, og historien fortæller, at Blichers særlige graner i Thorning stammede fra frø fra Bangs planteskole. En af de berømte personer fra Blichers digtning, Mads Doss, arbejdede i sin tid på plantagen. I 1826 kom kongen på besøg på Stendalgaard, men da var Blicher flyttet. Jens Bang døde på gården i 1862, og den oprindelige gård nedbrændte i 1886.

''Publiceret''