Stendalen


Stendalen

Intro

Ved istidens slutning skyllede vand fra isbræen ud gennem området og skabte store smeltevandsslugter – det blev til de fire dale Stendal, Ulvedal, Havredal og Kompedal.

I Stendal Plantage finder man også flere gamle hulveje, som er historiske vejforløb, som dannedes af istidens smeltevand og siden færdslens slid gennem århundreder.

''Publiceret''