Stendal Plantage - det første dige


Det første dige i Stendal Plantage


Stendal Plantage

Intro

Alhedens første dige blev rejst i 1789 og kan ses endnu. Digerne blev rejst for at beskytte de nyplantede træer mod sandfygning og naboers kreaturer.

Baggrunden for tilplantningen af heden var et ønske om at opdyrke heden. Omkring år 1800 dækkede den jyske hede et område på størrelse med Sjælland, og med tabet af Skåne, Halland og Blekinge i 1658 opstod der interesse for at få opdyrket nyt land. Både Fredrik IV og Frederik den V var interesserede i hedens opdyrkning, og da den lokale herremand på Hald, Frederik de Schinkel, ønskede at købe heden af kongen for 1.000 rigsdaler, svarende til værdien af en stor bondegård, sagde kongen nej.

''Publiceret''