Stenbygget grav i Brakør Skov


Stenbygget anlæg ved Brakør set fra vest.

Intro

Det stenbyggede anlæg i Brakør Skov er bygget af store sten. Måske er det en tusindår gammel grav, og måske har den haft en betydning, vi kun svagt kan ane i dag.

Stenbygget anlæg
Dette er et fredet anlæg fra stenalderen. Det består af i alt otte store sten, som sammen danner det centrale kammer. Rundt om dette kammer kan man se en næsten hel cirkel af mindre, flade sten hvis overflade flugter jordsmonnet. Det er uvist, hvad anlæggets præcise formål har været. Hvis det blev bygget for at tjene et praktisk formål, er det svært at forestille sig, hvad det kunne være. Det er nok mere nærliggende at forestille sig, at anlægget oprindeligt blev bygget af religiøse årsager, muligvis som et gravsted.


Grave fra sten- og bronzealderen
Gravanlæg bygget af sten var normen i sten- og bronzealderen. De fleste af de overlevende oldtidsminder, som i dag pryder det danske landskab, er gravanlæg fra denne periode af historien. Monumenterne varier vidt i deres størrelse. Nogle er som anlægget i Brakør Skov ganske små, andre er gigantiske, såsom Stonehenge i England.

Vandets betydning i stenalderen
Mange stenmonumenter fra perioden ligger tæt på kysten og mange ofringer af genstande og mennesker har fundet sted i moser. Vandet blev betragtet som et mellemled mellem de levendes verden og de dødes verden. Ved at sænke ofringerne ned i mosernes mørke vand sikrede man sig at guderne modtog ens offer. Af samme årsag stammer mange arkæologiske levn fra moseofringer. Vandet spillede også en mere praktisk rolle i livet for stenalderens mennesker. I den sidste del af stenalderen, også kaldet bondestenalderen, begyndte man at brænde skoven af for at dyrke afgrøder. Alligevel var det meste af landet stadigvæk dækket af skov, og transport gennem landet var ofte en langsom og besværlig proces. Derfor benyttede man ofte både til at rejse over vandet med mennesker og varer. For rejsende var stengravene en tydelig territorialmarkør og vidnede om, hvilken stamme eller klan, som ejede området.